Kraftutbyggingssaken: – Kan ikke ofre Eidsfossen

RYKER: Med det nye vedtaket så ryker Eidsfossen i Tolga som renner med 30 kubikk i sekundet bak Per Urset, t.v., og Tor Henrik Jordet og Erling Birger Semmingsen i Glåmas venner. Bygges alternativ 3A vil det bare renne 12 kubikk per sekund sommerstid og fra september kun mellom 5 og 7 kubikk. (Foto: Marit Arnesen)

RYKER: Med det nye vedtaket så ryker Eidsfossen i Tolga som renner med 30 kubikk i sekundet bak Per Urset, t.v., og Tor Henrik Jordet og Erling Birger Semmingsen i Glåmas venner. Bygges alternativ 3A vil det bare renne 12 kubikk per sekund sommerstid og fra september kun mellom 5 og 7 kubikk. (Foto: Marit Arnesen) Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Glåmas venner reagerer på at kommunestyret i Tolga kun etter et benkeforslag fra Ap forkastet tidligere vedtak i kraftutbyggingssaken.

DEL

Benkeforslaget førte til et vedtak der Tolga kommune også stiller seg bak det største kraftutbyggingsalternativet.

LES OGSÅ: Siste utvikling i kraftutbyggingssaken i Glomma

Bakgrunnen for at saken var oppe igjen var at Olje- og energidepartementet (OED) ba kommunen om merknader til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til kraftutbyggingen i Tolga.

– Departementet ba ikke om et nytt vedtak i kraftutbyggingssaken. Det er uryddig og vinglete av kommunestyret når de først vedtar å gå inn for det nest største utbyggingsalternativet (3B) med nøye avlegninger i forhold til økonomi og konsekvens på mange områder også når det gjelder fisket, det estetiske og det miljømessige, og så går imot sine egne vedtak bare på grunn av et benkeforslag, påpeker Per Urset i Glåmas venner. Det forundrer både han og Glåmas venner at kommunestyret med representanter fra Sp, Ap og SV plutselig stiller seg positive til det største utbyggingsalternativet (3A) uten at det er lagt fram nye kjente opplysninger som tilsier at utbyggingsalternativet har blitt mer forsvarlig miljømessig nå enn tidligere.

– En 180-graders vending uten at det er lagt fram mer positive konsekvenser i forhold til miljø, men at snuoperasjonen bare er tuftet på økonomi, viser at kommunestyret er lite lojale overfor eget vedtak, kommenterer Erling Birger Semmingsen i venneforeningen.

I kommunestyret den 27. august gikk det også tydelig fram, ifølge Glåmas venner, at utbygger har vært i kontakt med sentrale politikere og administrasjonen i Tolga etter at NVE la fram sin innstilling, noe de slett ikke synes er uventet.

Direktør i Eidsiva Vannkraft AS, Oddleiv Sæle, har tidligere sagt til Østlendingen at de vil vurdere lønnsomheten i prosjektet NVE anbefaler, men at utbygger Opplandskraft Da og Eidsiva Vannkraft AS ønsker den største utbyggingsalternativet.

– Forslaget fra Ap burde vært avvist. OED hadde ikke bedt kommunestyret om å gjøre et nytt vedtak, påpeker Urset.

Unntatt offentlighet

Utbyggers kalkyler var i saken unntatt offentlighet. Innsyn og etterprøving av disse tallene er følgelig ikke mulig for vanlige innbyggere eller andre som også måtte ha interesse i saken. Glåmas venner stiller derfor spørsmål om dette er god forvaltningsskikk i en så viktig sak at slike dokumenter, som tydeligvis får flere kommunestyrerepresentanter til å gå bort fra sitt opprinnelige vedtak, unntas offentlighet.

– Er det noe her som innbyggerne i Tolga eller andre ikke tåler å se, eller er tallene i kalkylen slik at de ikke tåler etterprøving? Dette er den største saken i Tolga i et 50-års perspektiv. Her må en virkelig kunne forvente ryddighet og at kommunestyret står ved vedtakene og ikke drives rundt av utbyggers kalkyler, understreker Urset. Venneforeningen stusser også over at det dessverre heller ikke har vært til å unngå å legge merke til at ordfører Ragnhild Aashaug, som på grunn av å være fallrettighetshaver derved også er inhabil, utad har hatt en profil i saken langt utover det habilitetsreglene tilsier.

Turisme

– Hittil i år er det solgt fiskekort for over 500.000 kroner i ens strekning på 12 kilometer, forklarer Semmingsen, et beløp som han mener kan ganges med 10 i forhold til penger fisketuristene legger igjen i regionen i en periode fra 1. juni til 15. oktober. Hvis Eidsfossen går, som i utbyggingsalternativ 3A, vil et unikt fiskeprodukt som Glomma representerer nå, bli til et ordinært fiske. Norsk institutt for naturforskning, NINA, skriver i sin rapport at de tror turismen vil gi mer inntekter og arbeidsplasser i Tolga kommune på sikt.

Artikkeltags