Nomiert til nasjonal pris

Ryddet mange mil: Et av Jon J. Meli sine hjertebarn er å rydde gamle ferdselsveger.  
Foto: Jon Iver Grue

Ryddet mange mil: Et av Jon J. Meli sine hjertebarn er å rydde gamle ferdselsveger. Foto: Jon Iver Grue

Artikkelen er over 4 år gammel

Jon J. Meli og Ola Krog fra Dalsbygda er nominert til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015.

DEL

De to dalsbygdingene er nominert for sitt utrettelige arbeid for å opprettholde kulturlandskapet i Dalsbygda. De to er foreslått av Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark Bondelag og Hedmark fylkeskommune. Forslagsstillerne har også nominert Nettverket Stange vestbygd fra Stange.

–Det er en stor overraskelse og en stor glede, sier en blid Jon J. Meli.

SE OGSÅ:

– Et gørtrivelig arbeid

Jon J. Meli fikk kulturprisen

Viktig arbeid

Krog og Meli har brukt mange timer til å dokumentere bruken av landskapet.

– Begge kandidatenes arbeid er grunnleggende viktig for å ivareta kunnskapen om sammenhengene mellom gardene i bygda og bruken av utmarka gjennom tidene. Utmarksressursene i dette området var avgjørende for oppbygging og utvikling av gardene, spesielt ut over 1800-tallet, skriver forslagsstillerne.

Samler og formidler

Meli som runder 80 i år har blant annet jobbet mye med å lete opp gamle kulturminner, som løer, veger og buer, i utmarka. De siste 20 åra har han brukt mye tid på å rydde fram gamle ferdselsveger. Blant annet gjorde han en stor jobb med å rydde fram Pilegrimsleden gjennom Os. Han har samlet over 100 kassetter med intervjuer med eldre folk om lokal tradisjonsbruk av landskapet, skrevet mange artikler i Nordavær og andre tidsskrifter og bøker og har en bildesamling på flere tusen bilder fra bygda.

Han har også formidlet kunnskapen han har samlet, blant annet har han jobbet med orienteringsgruppa. Da har han vært påpasselig med å legge postene i nærheten av kulturminner. Neste ryddeprosjekt, en seterveg i Kjurrudalen, har allerede dukket opp og står og venter på at han skal komme med ryddesaga. Men den får vente til høsten. I sommer har han lagt en o-post der, slik at løperne kan se hvordan en gammel ferdselsveg ser ut når den ikke blir brukt.

Systematisk registrering

Forslagsstillerne skriver at Krog, som er sju år yngre, har arbeidet mer i det stille, men har gjort en like verdifull jobb.

LES OGSÅ: – Artig å bli anbefalt

– Hans årelange arbeid med systematisk registrering av kulturminner i utmarka mangler sidestykke. Hans grundige arbeid med bildedokumentasjon og nitide kunnskapsinnhenting legger grunnlag for mye i framtidig forvaltning og opplevelser.

Krog har gjort en grundig jobb med å registrere kulturminner. Han har målt opp tomtene, koordinatsfestet dem, fotografert dem og ryddet dem.

– Et systematisk arbeid som er svært viktig å ta vare på for ettertida.

Han har stor botanisk interesse og er opptatt av å bevare orkideen Svartkurle, som er en art som er avhengig av at områdene brukes til beiting.

Østledningen fikk ikke tak i Krog for kommentar torsdag.

Både Krog og Meli har vært gårdbrukere og seterbrukere hele livet og har selv vært aktive brukere av kulturlandskapet. Gårdene de nå har levert til neste generasjon har fremdeles aktiv seterdrift og har dyr på utmarksbeite.

Begge to var viktige bidragsytere i innhentingen av bilder og dokumentasjon til bildeprosjektet «Landskap i endring». Da ble det samlet 40 fotografier, 20 gamle og 20 nye, som viste de store endringene i kulturlandskapet i Dalsbygda.

Artikkeltags