Frihandel på agendaen

INVITERER: Hedmark Nei til EU ved Rigmor Tollan inviterer til møte om handelsavtaler det advares mot.
begge Foto: tore Rasmussen Steien

INVITERER: Hedmark Nei til EU ved Rigmor Tollan inviterer til møte om handelsavtaler det advares mot. begge Foto: tore Rasmussen Steien

Artikkelen er over 2 år gammel

Onsdag kveld inviteres det til seminar i kommunestyresalen i Tynset kulturhus om frihandelsavtalene TISA og TTIP/EØS og hvilke konsekvenser avtalene har for arbeidsliv, landbruk og kommunesektoren i fjellregionen og i Norge. Flere land i Europa protesterer mot avtalene. Mange synes også at Norge bør gjøre det.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Hedmark Nei til EU er blant dem som protesterer mot avtalene.

– Som arrangør håper vi at mange ønsker å komme for å få informasjon om hvilke konsekvenser de to frihandelsavtalene kan få for landet vårt, inviterer Rigmor Tollan i Hedmark Nei til EU i en pressemelding.

Innledere er Rolv Rynning Hanssen fra Fagforbundet som til daglig jobber med å spre kunnskap om konsekvensene av Tisa-avtalen.

Helene Bank fra For Velferdsstaten, som tidligere WTO-motstander og Per Martin Sandtrøen, politisk rådgiver for Sps stortingsgruppe er også på innlederlista.

De tre vil orientere om konsekvenser som de to frihandelsavtalene vil ha for vår arbeidslivssektor, for Kommune-Norge, for nasjonal selvråderett samt for norsk landbruk og næringsmiddelindustrien.

–Helge Christie skal lede ordskiftet om utfordringene vi står overfor og hva som kan gjøres lokalt for å bygge opp motstand mot kreftene som vil overføre nærmest all makt til multinasjonale selskaper på bekostning av demokratiske beslutningsprosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Tollan.

Det er gratis inngang.

Møtet får støtte fra Utenriksdepartementet.

Folkeopplysning

I sommer undertegnet USA og EU frihandelsavtalen TTIP, som kan påvirke norsk matproduksjon gjennom EØS-avtalen med EU, selv om landbruk formelt sett ikke skal berøres av vår EØS-tilknytninger.

Målet med frihandelsavtalen TISA er, slik mange ser det, å lande avtaler som liberaliserer handelen med tjenester på tvers av landegrensene, «Trade in Services Agreement», populært kalt TISA. Med USA og EU som tunge aktører, forhandles det på vegne av 52 land, som står for rundt 70 prosent av den internasjonale handelen med tjenester.

–Jeg synes det er flott at Nei til EU arrangerer et slikt møte. Dette er viktig folkeopplysning, kommenterer ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen.

– At regjeringen driver forhandlinger omkring dette, der alle dokumenter er hemmeligholdt viser at det er stor grunn til bekymring. Dette er handelsavtaler som vil beskytte store investorer. Avtaler som vil gi store selskaper kontroll over politikken vår innenfor arbeid, mat og miljø. Det er avtaler som vil sikre blå/blå politikk for all framtid ved at sykehjem, barnehager, skoler og blant annet kollektivtransport vil bli konkurranseutsatt. Og det aller verste med avtalene er at det blir avtalestridig å innføre nye reguleringer eller frigjøre sektorer fra konkurranseutsetting etter signering, kommenterer ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen.

Politisk makt

Myhre Moen konkluderer med at Norge politisk sett blir bundet på hender og føtter i all uoverskuelig framtid.

– Norge forhandler regelrett bort sin politiske makt for evig tid. Dette kan vi ikke godta, understreker ordføreren. Flere land i Europa protesterer mot avtalene. Ordføreren mener at det bør også Norge gjøre, noe hun mener betinger at kommunene/regionene engasjerer seg og løfter saken inn i kommunestyrene og at de vedtar en uttalelse som vedrører forhandlingene.

– Flere mener at Norge bør bryte ut av disse forhandlingene og erklærer oss for TISA/TTIP fri sone. Jeg kommer for øvrig til å løfte denne saken inn i Tynset kommunestyre og jeg håper flere kommuner gjør det samme, sier tynsetordføreren.

Artikkeltags