Fikk bare inn ett tilbud

VIL TA ANSVAR: Den landsdekkende entreprenøren Hent AS har ansvaret for å bygge den videregående skolen på Tynset. Nå vil de også bygge arkivene.

VIL TA ANSVAR: Den landsdekkende entreprenøren Hent AS har ansvaret for å bygge den videregående skolen på Tynset. Nå vil de også bygge arkivene. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I går gikk konkurransefristen for totalentreprisen for Norsk Helsearkiv og nytt sentralmagasin for Arkivverket på Tynset ut. Kun Hent AS hadde levert inn tilbud.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

– Hvis tilbudet er ok og det tilfredsstiller de kravene vi har satt, går vi nok videre med denne ene tilbyderen, opplyser Ozren Lozo, prosjektleder hos Statsbygg.

Hent AS har hovedkontor i Trondheim med flere avdelingskontorer. De bygger nå og har totalentreprisen for Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Firmaet sto også ansvarlig for byggingen av Hedmark Katedralskole i 2008.

Tilfredsstiller

Hvis ikke tilbudet oppfyller alle krav Statsbygg har lagt til grunn for arkivene, vurderer Statsbygg å ta en ny anbudskonkurranse.

– Men nå skal vi gå igjennom hele tilbudet og se om Hent blant annet har kompetansen, kvalifikasjonene og gjennomføringsevnen som er nødvendig, opplyser Lozo.

Siden det ikke er noen konkurranse om arkivene, vil Statsbygg sjekke alle Hent sine priser med de i markedet.

Lozo innrømmer at Statsbygg hadde ventet seg flere tilbydere, om ikke mange. Den magre interessen tror han kan skyldes at arkivene er et meget omfattende prosjekt, stor byggmasse (14.000 – 17.000 kvadratmeter brutto areal) og at det ikke er direkte sentralt plassert, noe som igjen kan gi et trangere marked for å hente inn nødvendige ressurser og kompetanse. At entreprenørene har nok arbeid ser han også som en mulig bakgrunn for den labre interessen.

Vegen videre

Nå skal Statsbygg gå gjennom tilbudet, og se om det holder mål. Deretter tas avgjørelsen om de skal inngå kontrakt med Hent AS eller ikke. Ønsker de å inngå kontrakt, kan Statsbygg signalisere dette, men må avvente kontraktinngåelse i 10 dager som er klagefristen andre entreprenører kan benytte.

Hvis ikke tilbudet fra Hent AS holder mål, må det lyses ut ny anbudskonkurranse. Lozo ser ikke for seg at den kan sluttføres før til jul, noe som vil forsinke hele prosjektet.

Inngår Statsbygg kontrakt med Hent AS, vil de sammen gjøre en prosjektering og komme fram til en målsum for prosjektet.

Målsummen skal legges fram for Kultur samt Helse- og omsorgsdepartementene i september neste år. Deretter er det departementene som legger fram prosjektet for Stortinget for å få det finansiert.

Statsbygg fikk i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide et forprosjekt for nytt sentralmagasin for Arkivverket på Tynset.

Sentralmagasinet skal samlokaliseres med Norsk Helsearkiv som Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for. Begge arkivene skal organiseres som en del av Arkivverket.

Landsdekkende

Hent AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter.

Hent har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar og Ålesund. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. Hent har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt «Hent Totalverdi».

Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har Hent i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere, leser vi på hent.no.

Artikkeltags