I 1992 ble den solgt og havnet på Mjøsa, til stor sorg for de aller fleste rendøler.

I går ble intensjonsavtalen med eier Arvid Øyhus fra Gjøvik og kjøper Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold underskrevet.

– Vi er kjempeglade for denne løsningen, sier ordføreren til Østlendingen. – Vi har lenge hatt dette i tankene og sagt til Øyhus at om han selger så er vi interessert, legger han til.

Et løft for turismen

Med en annen rendøl som medspiller, John Fiskvik, ble det en realitet og de som mener at Rendalen kommune ikke satser på turisme må tro om igjen.

– Med denne kulturperlen i drift på Storsjøen, vil turismen og bygda få et løft og noe å samle seg om, sier ordføreren.

– Men dette koster en god slant?

–Jeg synes ikke at dette dreier seg om store penger i forhold til hva vi får med i handelen. Vi tar 400.000 kroner av disposisjonsfondet og betaler båten. Dette ble avklart med formannskap, en enstemmig AP-gruppe, SV ble informert, det samme ble SP. Det hele skjedde fort. Da Øyhus ringte oss fra Øyseth Hotell så måtte vi bare ta saken på sparket, forteller ordfører Illevold.

På møtet med Øyhus hadde han med seg gruppeleder i AP, Geir Byggstøyl.

John Fiskvik har skissert et konsept og statutter for Venneforeningen M/S Storsjø og Stiftelsen M/S Storsjø.

– Disse to må arbeide tett sammen, mener Fiskvik og formålet må være å arbeide for at M/S Storsjø bevares for all framtid, til beste for Rendalen og rendølene.

– Dette ser jeg på som Rendalen kommunes gave til turismen og rendølene, sier en lykkelig ordfører. Med det mener han at båten vil bli gitt til stiftelsen M/S Storsjø. Stiftelsen vil da ha det formelle ansvar for båten både i drift og opplag.

Et klenodium

M/S Storsjø er en sjelden båt. Den kom i deler med jernbanen til Koppang.

Derfra ble den fraktet til Burua hvor den ble «klinket» sammen og satt i drift i 1912.

Den er nevnt i skipsregisteret fra 1913.

Det er få båter igjen av denne typen.

På Kapp ved Toten er det «Sævat», samt «Winnie» som er noe mindre, den ligger ved Minnesund.

Så er det «Trysil-Knut» ved Sørlistøa og Fløtermuseet ved Osensjøen.

M/S Storsjø gikk som slepebåt med tømmerbommer fra nord til syd på Storsjøen fra 1912 til 1982.

Norvald Illevold sier at en fortøyning av M/S Storsjø ved Aasheim Hotell også forplikter.

Her er mye kulturhistorie med tidligere hotell, bakeri, husmasse og kaianlegg som krever standardheving.

Aasheim var en gang en perle av et lite, driftig og velfungerende samfunn i form av en tett husklynge.

Arvid Øyhus fra Gjøvik er en ordholden kar.

Han kunne solgt M/S Storsjø til kapitalsterke folk og tjent gode penger, men hadde avtale med Rendalen kommune og holdt ord.

– Jada, jeg har vært veldig snill, men nå har jeg lettet min samvittighet. Nå er båten snart hematt og det fortjener rendølene, sier Øyhus til Østlendingen.

– Men hvorfor selge?

– Det har litt med både alder og helse å gjøre, sier han.