Målet er å få solgt mellom 3.000 til 5.000 e-bjeller til neste beitesesong. Bjellene er utviklet av Kvikne-bedriften Findmysheep.com, som har utgangspunkt i kompetansen ved bedriften Visbook på Kvikne som driver med bookingsystemer.

Testet ut i sommer

Etter flere års utvikling, og med sommerens vellykkede uttesting på 1.350 sauer ute på beite, er gründerne nå klare til å satse kommersielt.

– Vi sender i disse dager ut et tilbud til sauebønder over hele landet, sier sauebonde Marit Mjøen Solem.

 LES OGSÅ: Finner sau via satellitt 

Hun står bak bedriften sammen med broren Halvor Mjøen, ektemannen Arnstein Solem og kollega i Visbook, Håkon Innerdal.

– Planene framover er å produsere 5.000 til 10.000 e-bjeller per år, sier halvor Mjøen.

Hittil har arbeidet vært ren idealisme. Ettersom de nå skal satse kommersielt, vil de med det første ansette en person til kundeoppfølging i bedriften.

LES OGSÅ: Fikk Tynsets første landbrukspris

– Ideen om en e-bjelle kom i 2009, da vi savnet 20 prosent av lammene våre, sier Marit Mjøen Solem. Ideen ble etter hvert så bra at også naboer og andre i beitelaget ønsket å prøve bjellene. Nå i sommer har Fylkesmannen i Hedmark støttet utprøvingen ute på beite.

– Fordelen med Findmysheep.com sine e-bjeller er at de ikke er avhengig av hverken gode mobilforhold eller et bakkenett. Det passer utmerket i mange av våre beiteområder, sier Jorunn Stubsjøen hos Fylkesmannen i Hedmark.

– Vil støtte innkjøp

Fylkesmannen skal nå evaluere sommerens utprøving, men regner med at de vil støtte sauebønder som sliter med rovdyr med om lag 1.000 kroner per innkjøpte e-bjelle.

– Økonomisk støtte blir gitt uansett om det er Telespor sitt system eller Findmysheep sine e-bjeller som kjøpes, påpeker Stubsjøen.

De nyutviklede e-bjellene er en revolusjon for sauebøndene. I en liten «bjelle» med innebygd GPS kan sauene overvåkes via satellitt. Dette fungerer uansett hvor sauene er, i motsetning til andre systemer på markedet som krever mobildekning.

– Dette er så klart til stor hjelp for saueeierne, sier Mjøen Solem, som særlig påpeker den praktisk nytten ved sanking. Sist søndag brukte hun knappe to timer på få hentet ned igjen noen sauer oppe fra det snødekte fjellet.

– Uten e-bjella hadde jeg aldri funnet igjen sauene så fort, sier hun.

Hun ser store fordeler både med å kunne følge med sauen i løpet av sommeren, få varsel om sauen går ut av et område, ved innsanking og for dokumentasjon når det gjelder tap til rovvilt.

Halvor Mjøen påpeker også store muligheter framover når det for eksempel gjelder å kunne avle på sauer som trekker til gode beiteområder.

– Vi jobber med en integrasjon med Sauekontrollen, slik at vi også vil få tilgang til individinformasjon om sauen. Her er det uante muligheter, sier Mjøen.

Markedet for e-bjellene er stort, både innenlands og utenlands. Bare i Norge slippes mellom 2 til 2,5 millioner sau på beite. E-bjellene er også testet ut på et storfeprosjekt i Brasil, og er brukt på både storfe og hest i Norge.