Beholder akuttkirurgien på Tynset

FÅR HA: Sykehuset Innlandet Tynset får beholde akuttkirurgien slik den er i dag, selv om sjukehuset ikke har et pasientgrunnlag på 60.000 innbyggere slik det foreslås at sjukehus med akuttkirurgi skal ha i ny Nasjonal Helse- og sykehusplan som utarbeides!

FÅR HA: Sykehuset Innlandet Tynset får beholde akuttkirurgien slik den er i dag, selv om sjukehuset ikke har et pasientgrunnlag på 60.000 innbyggere slik det foreslås at sjukehus med akuttkirurgi skal ha i ny Nasjonal Helse- og sykehusplan som utarbeides! Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Befolkningen som sokner til Tynset skal ha tilgang på kompetent hjelp. Derfor vil det fortsatt være akutt døgnkirurgi på Tynset!

DEL

Det lover statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H).

– Vi er i gang med en nasjonal helseplan hvor vi har presentert tre modeller. I den forbindelse må det gjøres vurderinger, som for Tynset, hvor geografi, lange avstander og klima krever at vi må gjøre egne tilpasninger fra modellen, understreker statssekretæren.

Hun beklager at uttalelsene på NRKs Dagsnytt 18 sist onsdag, der helseminister Bent Høie nevnte Tynset sammen med andre sjukehus som ikke har akutt døgnkirurgi, har skapt furore.

– Vi beklager at Tynset ble nevnt i en sammenheng med sykehus uten akuttkirurgi. Send en hilsen til alle som sokner til Tynset og beklag misforståelsene og utryggheten rundt sjukehuset dette har skapt, sier hun.

Lange avstander

– Vi må ikke generalisere, og Tynset har så lang avstand til andre sykehus, at her vurderer vi noe annet enn bare innbyggerantall. Her tenker vi annerledes og vurderinga er at tilbudet blir som dagens, lover Anne Grethe Erlandsen.

Hun framhever det spennende samarbeidet sjukehuset på Tynset har med St. Olavs Hospital i Trondheim og andre sjukehus.
Selv om Tynset får beholde akuttkirurgien som i dag, gjelder ikke det nødvendigvis alle lokalsjukehus.

Hadde Tynset ligget nærmere et større sjukehus, kunne situasjonen blitt en annen.

Utvikling

Hun mener den jobben som gjøres på Tynset i forbindelse med ulykker og store skader, er viktig.

– Men det er også viktig å ikke generalisere her. Det er ikke alltid at ambulanser og ambulansehelikoptre er innom det lokale sjukehuset for å få stabilisert skadede. Noen ganger blir det gjort vurderinger der pasientene fraktes til det sjukehuset som kan ta seg av hele skaden med en gang.

Erlandsen nevner eksempelvis tragedien på Utøya der ikke alle de skadede var innom lokalsjukehuset før de ble transportert til andre sjukehus.

Selv opplyser hun at hun var innom sjukehuset på Tynset i forbindelse med sjukehusets 95-årsjubileum i november.

– Det var veldig spennende! Ved sjukehuset på Tynset har de endret seg i takt med utviklingen innen spesialisthelsetjenesten.

De har lagt opp til en drift de synes er forsvarlig, og jeg er veldig trygg på at de oppgavene de påtar på seg, de kan de løse.

Jeg synes løsningene så stødige ut for framtida, roser Anne Grethe Erlandsen.

Full tillit til Tynset

Hun legger til at det hun hørte på Tynset, ikke bare i festtalene under jubileet, men det hun selv så viser at de ansatte har vært gode til å omstille seg og å følge utviklingen.

Det hun har sett og hørt er musikk i hennes ører, og hun har full tillit til at sjukehuset på Tynset driver faglig forsvarlig, selv om kravene endrer seg.

– Det må de fortsette med. Det omfanget de har på akuttkirurgi ser riktig ut for innbyggerne som sokner til sjukehuset på Tynset, og for skadede som får behandling, sier hun.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken