Gå til sidens hovedinnhold

Foreslo biffring i Nord-Østerdal

Artikkelen er over 6 år gammel

Storfeproduksjon må løftes fram som egen næring og produksjon.

Det mener Erlend Røhnebæk som foredro om «Biffring i Glåmdalen» under årets Grovfôrseminar for Fjellandbruket på Tynset onsdag.

Røhnebæk som selv er kjøttfeprodusent i Kongsvinger, etterlyste også et eget rådgivningsapparat for storfeprodusenter. I Kongsvinger har produsentene selv tatt tak i næringas utvikling og etablert en Biffring bestående av 10 gårder, fra Brandval, sørover til Kløfta og østover til Finnskogen. Ringen har 350 kalvinger årlig.

Ekteparet Røhnebæk er navet i biffringen. Her kjøpes det inn 300 kalver som fôres opp. Oksene fôres til slakt og cirka 100 av 190 kviger plukkes ut til avl. Ringer jobber kontinuerlig med forbedring av dyrematerialet. Avlskviger insemineres eller bedrekkes med okse av Angus eller Limousin. Drektige kviger selges tilbake fra juni.

Suksesskriteriene i Glåmdalen er blant annet at det må være en egnet arronderingsmessig gård for navet, med nok areal til fôr, møkk og dyreflyt.

– Hos oss valgte Nortura hvem som skulle være navet i ringen. Det anbefales, sa han og la til at også Nortura har sekretærfunksjonen i ringen, og fungerer som megler samt rådgiver både i ringen og på hver enkelt gård. Han påpekte at medlemmene må gjøre rett ting til rett tid. Fokus på kvigeoppdrett, og forståelse av at gode mordyr er motoren som får hjulet til å snurre er viktig.

– Beslutninger som gjøres må ha nytteeffekt for alle, og alle må være innstilt på å ha sosial omgang og kontakt, sa han. Ikke minst må det utvises romslighet, men samtidig respekt for inngåtte avtaler, og navet må ikke få en lederrolle i ringen, påpekte Røhnebæk. Han anbefalte 3-rasekrysning mellom kjøttfe og melkerase. Eksempelvis ammeku NRF x Limousin som bedekkes med Charolais.

– Slik forbedrer melkebruket avlen på melkekyrne fordi kyrne med de dårligste avlsverdiene ikke blir med videre i besetningen. Oksekalven blir opptil 3.000 kroner mer verdt og kvigekalven blir ei ypperlig ammeku med bra størrelse og mye melk, opplyste gårdbrukeren, og la til at Norsk kjøttfeavl vil avle fram de beste grovfôrutnytterne. Selv premierer biffringen årets beste okseslakt i ringen med 10.000 kroner i premie.

Kommentarer til denne saken