Det lille kapellet i Dalsbygda i Os rommer knapt femti sitteplasser, så mange måtte stå under jubileumsgudstjenesten søndag kveld.

– I hundre år har dere møttes her, på dette orienteringspunktet for det ved livet som vi ikke kan holde fast ved. Her, i kapellet, ved kirken og på kirkegården er alle sider av livet til stede, sier pilegrimsprest Arne Bakken, før han, sammen med sokneprest Berit Helgestad inviterer inn i kapellet.

Steinen på Brattåstrøa

Markeringen av kapellets første hundre år startet derimot tidligere på ettermiddagen, og flere kilometer lenger oppe i bygda.

Rundt pilegrimssteinen på Brattåstrøa fortalte Eiliv Grue om hvordan tradisjonen med pilegrimsvandringer i Norge startet kort tid etter Olav den helliges død i 1030.

– Vi vet ikke så mye om de som bodde her før 1600-tallet. Men, vi mener det må ha vært stor ferdsel gjennom Dalsbygda. Her vi står nå, møttes viktige leder fra Trysil, Engerdal, Vingelen og Tylldalen. herfra gikk de sammen til Nidaros, sier han.

På pilegrimssteinen kan man lese at herfra er det 144 kilometer igjen til Nidaros.
– Det vi ikke vet har vi lov til å dikte om, sier Grue.

En undringsvandring

Fra Brattåstrøa startet så den lille pilegrimsvandringen nedover bygda til kapellet.

– En pilegrimsvandring behøver ikke være lang. Det er en undringsvandring. Alt ved en slik vandring fascinerer meg. Det å bare være til her på jorda, vandre sammen med andre. Vi har med oss dimensjoner og perspektiver. I dag har vi for eksempel gått fra de lindrende vanndråper til den varmende sola, sier Arne Bakken.

Sammen med sokneprest Helgestad førte han an gjennom den tre kvarter lange vandringen gjennom skog og li til pilegrimsfølget ankom kirkebakken og gudstjenesten kunne starte.
I dag brukes kapellet bare en sjelden gang iblant til gudstjenester. Dalsbygda kirke ble bygd i 1960, og fyller femti år i år. Den ble bygd da kapellet viste seg å bli for lite midt i forrige århundre.