Etterlyser flere småbruk

best i Norge: Stein Sorknes, som driver hesteoppdrett på Lian gård (til høyre) mener Fjellregionen har det beste fjellrideterrenget i Norge. Daglig leder i Femundløpet og hundekjører Vanessa Quinche mener terrenget er flott til hundekjøring. På hesten, hestetrener ved Lian, Gustaf Loftsson. Bak fra venstre prosjektleder i Flytthit, Ragnhild Dåsnes, Nina Veslum fra Hest i Fjellregionen, Stein Sorknes, og Cathrine Fodstad og Ole Sylte Heggset fra interreg-prosjektet Scandinavian heartland.

best i Norge: Stein Sorknes, som driver hesteoppdrett på Lian gård (til høyre) mener Fjellregionen har det beste fjellrideterrenget i Norge. Daglig leder i Femundløpet og hundekjører Vanessa Quinche mener terrenget er flott til hundekjøring. På hesten, hestetrener ved Lian, Gustaf Loftsson. Bak fra venstre prosjektleder i Flytthit, Ragnhild Dåsnes, Nina Veslum fra Hest i Fjellregionen, Stein Sorknes, og Cathrine Fodstad og Ole Sylte Heggset fra interreg-prosjektet Scandinavian heartland. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Hest- og hundefolk ivrer etter å flytte til småbruk i Fjellregionen. Nå oppfordres kommunene og grunneiere til å gjøre flere småbruk tilgjengelig.

DEL

– Vi er en region med god plass, hvor det står mange småbruk ledig. Likevel greier vi ikke å dekke etterspørselen fra alle de som ønsker å flytte hit, sier prosjektleder for Flytthit, Ragnhild Dåsnes.

–Det er et paradoks.

Del på Facebook

Hun får bekreftet problemet av Vanessa Quinche, som flyttet til Folldal fra Sveits i august.

– Vi ønsker å finne et hus eller småbruk hvor vi kan bygge opp en hundegård.
Men slike plasser legges sjelden ut på salg, og hun vet det er minst fire andre som er i samme posisjon.

Inspirasjon

Sammen med interreg-prosjektet Scandinavian heartland og Hest i Fjellregionen arrangerer Flytthit et inspirasjonsseminar i næringshagen 27. mai. Dit har de invitert folk fra Norge og Sverige som har hatt suksess med å skape miljø for hest og hund i sine kommuner. Blant annet kommer fagleder arealplan i Alta kommune, Hallgeir Strifeldt, og forteller om hva de har gjort for å gjøre Alta så attraktiv for hundekjørere.

Må tilrettelegge

Det har utviklet seg et stort miljø, både for hund og hest i Fjellregionen. En undersøkelse viste at over 100 tilflyttere har kommet med hund, en tilsvarende undersøkelse skal nå gjennomføres for hest. Ole Sylte Heggset fra interreg-prosjektet anslår at det finnes rundt 2.000 hester i regionen.

For flytthit-lederen er det frustrerende å tenke på at de kunne brukt mulighetene for heste- og hundehold mye mer aktivt for å tiltrekke seg nye innbyggere til regionen.

–Men vi kan ikke gjøre det for vi har ikke nok steder å bo.

Ved siden av heste- og hundefolket selv mener hun grunneierne og kommunene har et ansvar for å gjøre eiendommer tilgjengelig og tilrettelegge for tilflytterne.

Kommunene har et spesielt ansvar når det gjelder å klargjøre for slik bosetting i arealplanene. Dessuten kan de være mer påpasselig på at bruk og driveplikt blir overholdt, slik at småbruk ikke kun blir hytte, eller stående og vente i tiår på at noen i familien tar et valg. Kommunen kan også være mer smidig når det gjelder fradelingssaker.

Når det gjelder grunneiere er det mange som nærmest får med et lite småbruk på kjøpet når de kjøper tilleggsjord. Da har de plutselig en bygning eller to som enten er en utgiftspost, eller blir stående og forfalle. Sammen med litt jord vil den derimot kunne selges og gi inntekter til bonden og tilflyttere til regionen.

– Prisene på småbruk har gått mye opp bare de siste fire årene påpeker Cathrine Fodstad fra interreg-prosjektet.

Artikkeltags