Presser mer på for arkivene

JOBBER: Berit Nordseth Moen i Tynset Høyre understreker at partiet presser på for arkivene.
Foto: MALI HAGEN RØE

JOBBER: Berit Nordseth Moen i Tynset Høyre understreker at partiet presser på for arkivene. Foto: MALI HAGEN RØE Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset Høyre vil fortsatt være pådrivere for å få midler inn i statsbudsjettet så arkivene og arkivutdanning på Tynset realiseres som planlagt, og inviterer flere med.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det skriver Berit Nordseth Moen på vegne av partiet i en pressemelding etter at kvalitetssikringsrapporten KS 2 ble offentlig fredag.

Partiet trekker mange av de samme konklusjonene som ordfører Bersvend Salbu gjør etter å ha lest rapporten.

Tynset Høyre vil presse på for å få inn midler i revidert nasjonalbudsjett eller senest i budsjett for 2015 slik at oppstart kan skje etterjulsvinteren 2015.

Regner med prioritering av prosjektet

Partiet skal ta saken opp i Hedmark Høyres årsmøte neste helg for å få de med på å be om midler til arkivutdannelsen og midler til Statsbygg så de kan kjøre prosjektet uten forsinkelser.

– Med de signaler vi har fått fra statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, og merknader i statsbudsjettet i høst, regner vi det som sikkert at regjeringen kommer til å prioritere prosjektet, og at det blir lagt fram for Stortinget, sier hun.

Partiet mener at det i arkivsaken ikke alltid har vært et konstruktivt samarbeid i regionen.

De hevder at enkelte av regionens styrende lokalpolitikere har kommet med flere usaklige og negative utfall mot Høyre som ikke har bidratt konstruktivt.

– Arkivsaken har vist oss flere ganger at vi ikke har hatt problemer med å få kontakt. Undertegnedes møte med Erna Solberg viser det.

Møte i slutten av mars

Vi har siden desember hatt avtale med kulturdepartementet og Gunnar Gundersen om et møte rett etter at KS2 forelå, og har fått signaler om at møtet blir i slutten av mars, sier hun.

Da inviteres næringslivet i regionen med siden arkivene har stor betydning for hele regionen.

– Vi konstaterer at Salbu har gjort flere framstøt for å få et møte med kulturdepartementet. Vi ønsker i tillegg å invitere med oss ordfører og regionrådsleder Salbu til møtet vi har fått avtalt. Nå gjelder det at alle med politisk innflytelse drar sammen og viser hverandre respekt for å oppnå positiv påvirkning sentralt, og nå våre felles mål for arkivene på Tynset, poengterer Nordseth Moen.

Artikkeltags