Østerdalsporten Nord foreslås som nytt industriområde på Tynset

VED RV. 3: Til venstre vises noe av området i Tunndalen som foreslås som nytt industriområde i Tynset. Rv. 3 går her nordover mot Kvikne. Til høyre kommer Utbyveien.

VED RV. 3: Til venstre vises noe av området i Tunndalen som foreslås som nytt industriområde i Tynset. Rv. 3 går her nordover mot Kvikne. Til høyre kommer Utbyveien. Foto:

Samtlige ni gruppeledere i kommunestyret i Tynset har skrevet brev til administrasjonen med forslag om at kommunen etablerer nye attraktive næringsarealer snarest mulig nord for Motrøkrysset ved rv. 3.

DEL

– Området i Tunndalen ligger meget sentralt, skriver gruppelederne.

Arealet er på cirka 300 dekar med skog. Veldig lite dyrka mark vil bli berørt, ifølge politikerne.

Arealet ligger sentralt til ved rv. 3, cirka tre kilometer nord for Motrøkrysset, der Utbyveien fra tynsetbygda kommer inn på rv. 3.

Trenger industriområder

Industriområdet på Nytrøa på er fullt, og det har lenge vært lansert alternative industriområder, blant annet i Tylldalslia og i Brydalslia. Arealer på Auma og på Letengmoen har også stått på programmet.

– Diskusjonene har bølget, blant annet mellom Motrøkrysset, Brydalslia og Tylldalslia. Vi har sett på Røros, Elverum og Alvdal som alle har lagt sine industriområder sentralt, men et stykke unna sentrum, forklarer gruppeleder for Tynset Sp, Stein Tronsmoen.

Da politikerne la ovennevnte til grunn, framsto arealene i Tunndalen som ideelle.

Politikerne ser det også som en fordel at forslaget i Tunndalen er på størrelse med dagens industriområde på Nytrøa, mellom 300 og 350 dekar.

Bruk

– Det er ikke fare for isgang, flom eller ras i området, arealet ligger ikke på dyrka mark og benyttes ikke til noe spesielt i dag, sier Tronsmoen.

Gårder og privatboliger ligger ikke langt unna området, følgelig er veg, vann, avløp, strøm og fiber løsbart.

– Arealet ligger inntil rv. 3. Om riksvegen av en eller annen grunn skulle bli stengt, er det mulig å komme til industrifeltet både fra sør og nord ved å kjøre Utbyveien, forklarer Tronsmoen.

Gruppelederne har allerede informert de fire hjemmelshaverne Jon B. Moen, Per Herman Køhn Hansæl, Jon Hansæl og Martin Ruud Rehder, som alle har stilt seg positive til initiativet.

– Måten planarbeidet ble gjennomført på i forhold til datalagringsarealene i Tylldalen var så effektivt at vi har minnet om at det bør settes i gang en tilsvarende prosess når det gjelder det nye industriområdet for å få behandlet saken raskt, sier Tronsmoen.

Politikerne ha allerede vært i møte med rådmann, assisterende rådmann og teknisk.

Nå setter administrasjonen i gang en planprosess. Deretter blir saken framlagt for formannskapet før den går den vanlige behandlingsrunden for plansaker.

Artikkeltags