Sandtrøen var selv på Utøya 22. juli 2011.

– Vi må ta vare på demokratiet, verne om det og bruke stemmeretten vår, understreker han. Han var på Utøya fordi han er politisk engasjert. Men opplevelsene der har gjort engasjementet for politikk og samfunnsliv kanskje enda større, ikke minst for demokratiets verdier.

– Etter det som skjedde 22. juli må vi erkjenne at det ikke er en selvfølge å ha frie valg og at demokratiet vil bestå uten at vi beskytter det, påpeker han alvorlig. Valgdeltakelsen i Norge er den laveste av de nordiske landene. Frykten er at den synkende valgdeltakelsen kan være en trussel mot demokratiets eksistens.

Alle kan bidra

Sandtrøen mener folks engasjement og bruk av stemmeretten verner om demokratiet, og håper flere vil finne veien til stemmeurnene.

– Mange er jo engasjert i det som foregår i samfunnet og debatterer gjerne samfunnsproblematikk i private lag, men føler at de kan for lite til å bruke stemmeretten sin eller til å delta i politiske partier, forklarer han.

Sandtrøen mener alle har noe å bidra med fordi alle er interessert i at samfunnet vi skal leve i skal være et godt og trykt samfunn. At sykehustilbud, skoler, boforhold, arbeid og dagliglivet er best for alle, er noe enhver er opptatt av. Derfor håper han alle benytter stemmeretten i høst!

– Hvorfor tror du såpass mange ikke benytter seg av stemmeretten sin?

– Jeg opplever at det er mange som følger med og har enda større oversikt enn de selv tror. Følelsen av ikke å ha satt seg inn saker kan nok gjøre at noen sitter hjemme, selv om vi alle har stor nytte av at de deltar, sier han.

Les også: Hussaini vil minnes de gode stundene

Miljø og organisasjon

Selv blir Sandtrøen engasjert av å være sammen med engasjerte mennesker, noe det å være medlem i et politisk parti gir ham gleden av.

Våren før Utøya tok han ansvaret for å revitalisere studentlaget i Arbeiderpartiet og AUF ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), og de andre studiestedene i Trondheim.

– Organisasjonsliv er sosialt og givende hvor en får glede av lystbetonet arbeid. En drar på turer sammen, inviterer spennende foredragsholdere og har rattet på noe som betyr noe, smiler han.

Sandtrøen påpeker at hvis en melder seg inn i et parti, tenger det ikke være et spørsmål om å være 100 prosent med eller ikke.

– Å være med lite grann gir deg noe personlig og er med på å bidra til et bedre samfunn, sier han.

Selv mener han at politikk handler om at flest mulig skal ha best mulige liv, og at alle type saker er aktuelle i et lokalt valg og i Stortinget.

– Alle har tenker om hvordan familie og andre du er glad i skal kunne ha det bra. Politikkhandler i bunn og grunn om at flest mulig skal kunne leve gode liv, sier han.

Les også: Breiviks bombebil skal stilles ut

Les også: Advokat Elden kritisk til «Breivikmuseum»

Familie og venner viktig

Familie og venner var også viktigst for Ap-politikeren den 22. juli på Utøya for fire år siden.

– Mens skytingen pågikk var mitt ønske å få muligheten til å se igjen familie og nærmeste venner. For meg personlig var denne tanken til hjelp da jeg skulle finne et trygt skjulested og da jeg valgte å legge på svøm, sier han stille.

Sandtrøen forteller at han gjemte seg ved klippene på den siden av øya som ikke vendte mot fastlandet, men valgte på grunn av situasjonen som utviklet seg, å legge på svøm. Han minnes at vannet var kaldt og at han hørte mange skudd. En båt kom opp på siden av ham, men den hadde ikke plass til flere.

– Men båtføreren kom tilbake og plukket meg opp, sier Sandtrøen ettertenksomt.

– Han reddet livet mitt!

– Nå har det gått fire år. Tida går fort. Under siste lokalvalg, rett etter hendelsene, var det stort fokus på det å melde seg inn i et parti, kunne stille til frie valg, og å kunne velge. Det har ikke mistet sin aktualitet, sier han og håper at mange benytter seg av stemmeretten.