Trosser rovydyrplagene og satser: Prosjekt har gitt 1125 mål nydyrking

Nå i oktober stod nye 280 mål nydyrking klar for bruk i Unset i Rendalen. Allerede neste sommer skal arealene gi avling. Bøndene mener det er et landbruksprosjekt i kommunen som skal ha æren for at det satses i landbruket. - Det skaper optimisme i bygda!