– Stor fare for nye seksuelle overgrep

Sakkyndige Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad la onsdag fram sin rapport om Alvdal-naboen som er dømt i Alvdalsaken og nå tiltalt for seksuelle overgrep mot sin yngste sønn.

Sakkyndige Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad la onsdag fram sin rapport om Alvdal-naboen som er dømt i Alvdalsaken og nå tiltalt for seksuelle overgrep mot sin yngste sønn. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

De sakkyndige slår fast at faren for nye seksuelle overgrep er høy for naboen i Alvdal-saken som lider av pedofili og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

DEL

De sakkyndige la onsdag fram rapporten om mannen i femtiårene som tidligere er dømt for medvirkning i Alvdal-saken og for seksuelle overgrep mot to av sine barn.

I Alvdal-saken ble han dømt for å ha lånt bort to av barna til seksuell misbruk av et samboerpar i nabolaget. Selv filmet og fotograferte tiltalte flere av overgrepene.

Han soner nå en dom på i alt 11 års fengsel.

En yngre sønn har også anmeldt faren for gjentatte seksuelle overgrep og misbruk. Det er denne saken som nå pågår i Nord-Østerdal tingrett.

Forsterket alvorlighetsgrad

Sakkyndig Michael Setsaas konkluderer med at tiltalte er pedofil, han lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykiske lidelser. Disse lidelsene har også blitt fastslått i tidligere dommer.

Setsaas opplyste at alvorlighetsgraden av lidelsene er blitt forsterket gjennom nye vurderinger av tiltalte og gjennom rettsforhandlingene.

Ingen anger

Tiltalte er ikke psykotisk, han var ikke bevisstløs da overgrepene mot den fornærmede yngstesønnen skjedde i perioden 2002 til 2005.

Han er ikke psykisk utviklingshemmet og led ikke av alvorlig psykisk lidelse, slår sakkyndige fast.

Setsaas opplyser at tiltalte ikke viser anger. Tiltalte mener selv at han er blitt utsatt for justismord.

Uten empati

Ifølge medsakkyndig Jim Aage Nøttestad mangler tiltalte totalt empati.

– Tiltalte mangler emosjonell dybde. Han har en fraværende forståelse av barnas situasjon. Han viser ingen innsikt og forståelse for lidelsen han og hans tidligere kone har påført barna gjennom seksuelle handlinger og overgrep, påpekte Nøttestad.

Begge sakkyndig beskriver gjentakelsesfaren som stor. Det er svært dårlige prognoser for endring av seksuell voldsatferd, ikke minst fordi tiltalte helt ser bort fra behovet for behandling.

Selv med langvarig behandling på fem til ti år er resultatet høyst usikker.

– Det er stor risiko at tiltalte er den samme personen når han kommer ut av fengselet. Den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen er svært vanskelig å behandle. Det er helt avgjørende for utfallet at tiltalte får forståelse for egne handlinger, sier Nøttestad.

Han viser til at faren gjerne vil ha framtidig kontakt med barna, men at han har fornektet alt han er blitt dømt for av seksuelle overgrep og filming.

– Utsiktene for behandling er dårlig, slår Nøttestad.

Ingen beklagelse

Tiltalte selv har i løpet av rettssaken ikke vist noen tegn til anger.

Han har sittet rolig, fiklet litt med pennen og notert, men har ikke beklaget noe overfor barna.

De har slitt seg gjennom svært tunge stunder i vitneboksen der de har fortalt om omsorgssvikt og seksuelle overgrep mens faren har hørt det hele fra et tilstøtende rom.

En sakkyndig som har undersøkt den fornærmede sønnen, beskrev oppveksten som «massiv omsorgssvikt, både fysisk og psykisk».

Aktor Iris Øsp Lydsdottir Storås har signalisert at hun torsdag vil legge ned påstand om 15 års forvaring. De sakkyndige har gitt henne god ammunisjon for at fengselsstraffen må forlenges og gjøres om til forvaring – på grunn av faren for gjentakelse.

Bistandsadvokaten vil kreve opp til 250.000 kroner i erstatning.

Rettssaken avsluttes torsdag med prosedyrer.

Artikkeltags