Helikopterjaging av reinsdyr for retten: – Jeg synes det er uakseptabelt. Man ville jage og skremme

Av

Forsvarer Christian Hjort ba om frifinnelse av Rendalen Renselskap i saken om helikopterflyging over Tolga østfjell.