I april i år vedtok regjeringen at Eidsiva skulle få konsesjon til kraftutbygging i Glomma i Tolga kommune. Til store protester blant annet fra stortingsrepresentant fra Oslo for Venstre, Ola Elvestuen.

– Det er et merkelig vedtak. I et land hvor det er overskudd på kraft er verdien av et unikt fiskeområde mye større enn ved en kraftutbygging som i beste fall gir et marginalt overskudd, hevder Elvestuen.

Feil må rettes opp

Elvestuen, som i dag er leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget, mener man skal ha respekt for prosesser og vedtak som er gjort, men at enkelte vedtak må endres i ettertid.

– Dette er et sånt vedtak. Akkurat som i dagliglivet er det slik i politikken at hvis du gjør en feil så må den rettes opp, forklarer han.

Med høstens valg nært forestående er Elvestuen klar på at kampen mot kraftutbyggingen må tas nå.

– Det er det eneste tidspunktet å gjøre det på. Et valg skal påvirke politikken og vi håper at høstens valg kan påvirke politikken slik at vi kommer i posisjon til å få reversert dette vedtaket, utdyper han.

Hedmarks svar på Lofoten og Senja

De frammøtte var opptatt av viktigheten fisket i området har for hele Hedmark.

– Det er Hedmark sitt Lofoten og Senja. Det Harrfisket som foregår her er et topprodukt og det må det være for å kunne konkurrere om internasjonale fisketurister, mener vararepresentant for Venstre i fylkestinget, Mirjam Engelsjord.

Hun får støtte fra Patrick Anderson, en fisketurist fra Göteborg.

– Så klart vil vi ikke dra hit om fisket svekkes. Jeg har med meg mange venner som driver med både ridning og andre aktiviteter her omkring, men hvis fisket svekkes må vi finne et annet reisemål, sier han.

Han har selv vært på Telstad på fiskeferie i seks år på rad og mener helheten rundt Glomma gjør det til et helt unikt produkt. Innehaver og driver av Telstad gård, Erling Semmingsen, frykter konsekvensene av en kraftutbygging.

– Harren gyter i Eidsfossen, hvis den blir berørt er det helt krise. I tillegg vil mangfoldet i elva berøres ved redusert vannstand, fortviler Semmingsen.

 

Gode tider for fiskenæringa

Ved Kvennan Camping har årets sesong så langt vært god. De har allerede solgt 10 % flere fiskekort enn i fjor.

– I fjor var det en økning på 20 % fra året før, så når det i år allerede har passert det tallet viser det at utviklingen i næringa her er positiv, forteller daglig leder ved campingen, Tor Henrik Jordet.

Harrfisket ved Kvennan er ifølge de frammøtte verdenskjent og Kvennansona solgte i fjor mer fiskekort på sin 16km lange strekning enn resten av Glomma mellom Aursunden og Koppang gjorde til sammen.

– En tiendedel av strekningen og over halvparten av fiskekortsalgene. Det sier noe om hvor unikt dette området er og hvor viktig det er å ta vare på det, sier Jakob Trøan i Tolga Venstre.

 

– Ikke sikkert det blir utbygging

Ja til kraftverk i Tolga