Den ene er prest og den andre politi – to roller som har gjort den omvendte klassereisen

Ekteparet Stig og Tina Solbakken er henholdsvis politibetjent og sokneprest på Tynset. Hvordan har rollene som prest og politi endret seg fram til i dag?
Publisert