14 søkere til fem faste sykepleierstillinger i Tynset

Tynset kommune lyste ut fem sykepleierstillinger i fast stilling før jul.