Ifølge Roar Samuelshaug ved Bane NOR vil ingen togpassasjerer bli berørt av hverken forarbeidet eller oppgraderingen, og det er ikke forventet at naboer vil bli plaget av støy.

– Den eneste støyen blir ei lita gravemaskin, sier Samuelshaug.

I løpet av neste uke skal de utføre arbeid på 500 meter av skinnegangen ved Tynset stasjon.

– Vi skal gjennomføre ballastbytte, og skinne- og svillebytte for hele spor to forbi Tynset stasjon, forklarer Samuelshaug.

– Kort sagt gjøres det for å forbedre sporet. Det er gammelt og tilstanden er dårlig. Sporet får derfor en del vedlikehold nå.

Arbeidet gjennomføres i to skift, dagskift og kveldsskift. Dagskiftet går fra 05.00 til 12.30. Kveldsskiftet går fra 15.00 til 22.30. Skiftene tar hensyn til kryssingene klokken 13 og 15. Dermed vil ingen passasjerer bli berørt av utbedringene.