Avtalen som ny ordfører Merete Myhre Moen (Sp) fikk på plass forrige tirsdag favner alle partiene i kommunestyret unntatt Pensjonistpartiet. Avtalen sikret Ap varaordføreren, og i går falt valget på Sandtrøen. Han fikk 67 slengere, flest av alle som stilte til valg i Tynset.

Flest slengere

– Valgresultatet gjorde at valget falt på Nils Kristen. Mange ga uttrykk for at de ønsket ham, forklarer Jarle Gullbrekken, nestleder i styret i Tynset Ap. Avgjørelsen tok litt tid fordi Sandtrøen måtte avklare jobbforholdet sitt i Aps stortingsgruppe i Oslo.

– Men nå kommer han hit til Tynset fra dag en av, smiler Gullbrekken.

Tiden er knapp til konstituerende kommunestyre den 6. oktober.

– Ja, men jeg er klar til det, ivrer Sandtrøen på telefon fra hovedstaden. Han gleder seg til å delta i lokalpolitikken på Tynset, og mener Tynset har gode framtidsutsikter, og at mange ungdommer ønsker å flytte tilbake etter endt utdanning. Flere av hans venner har allerede gjort det, og andre ønsker å gjøre det.

– Men da må vi ha noen bærebjelker som variert arbeidsmarked, matproduksjon og gode skoler på plass, påpeker han og ser fram til å fortsette arbeidet med å sikre nettopp dette. Med sine 26 år blir han, sammen med Karoline Hodal Tronsmoen og Kristoffer Hagen (begge Sp), yngst i kommunestyret.

– Jeg brenner for at det skal bli flere på min egen aldrer som kan bidra i tynsetsamfunnet, at jeg kan bidra til at det blir et enda større engasjement for Tynset, sier han.

– Jeg har litt igjen på masteren min før jeg er ferdig siviløkonom. Den kan jeg gjøre ferdig nå, kommenterer han når undertegnede spør hva han skal bruke resten av tiden siden stillingen som varaordfører «bare» er på 40 prosent. Sandtrøen tror imidlertid at varaordførerens arbeidsmengde også har med hvor mye en ønsker å engasjere seg, og å engasjere seg, det ønsker han! Sandtrøen gleder seg over de gode valgresultatene til Ap i fjellregionen og ser fram til å jobbe sammen med de andre Ap-politikerne både i regionen og på fylkesbasis, hvor han allerede har et bredt kontaktnett.

Ung med erfaring

Om han sammen med tre er yngst i kommunestyret, er han ikke den med minst erfaring.

Sandtrøen entret den politiske arenaen på Tynset så sent som i desember, og har senere gjort kometkarriere innen Ap med sitt engasjement for Tynset og regionen. Han har jobbet som journalist for Aftenposten og i Arbeidets Rett, vært kontaktlærer og gjeter og per dags dato arbeider han som politisk rådgiver innen kommunalpolitikk for Aps stortingsgruppe.

Sandtrøen har studert ved University Alaska Anchorage, Handelshøyskolen i Trondheim og Norges Handelshøyskole, og er utdannet økonom.

Han har også vært leder av Berg/Tyholt Arbeiderparti samt bydelslaget til Trondheim Arbeiderparti i området ved NTNU.