Det var byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som i fjor vår bød Eidsiva Eierne opp til dans. Nå har alle Eidsiva-eierne i Hedmark og Oppland, bortsett fra Åmot, sagt ja til fusjonen, og onsdag falt den siste store brikken på plass da Oslo bystyre på vegne av Hafslund E-CO også sa ja til fusjonen.

– Jeg er utrolig glad for at vi i dag har vedtatt å slå sammen Hafslund E-CO med Eidsiva. Det vil gi betydelig økte utbytter og mer velferd til Oslos innbyggere. Jeg er også glad for at de ansatte i begge selskapene er med på avtalen og ser verdien av å utvikle selskapet videre, uttaler Marthe Scharning Lund (Ap), næring- og eierskapsbyråd i Oslo kommune, i en pressemelding.

Dette er den desidert største sammenslåingen i Kraft-Norge noensinne og omhandler verdier for rundt 100 milliarder kroner og 900.000 nettkunder.

Hafslund E-CO og Eidsiva Energi AS har framforhandlet en avtale der Eidsiva Energi slås sammen med Hafslund Nett. Eidsivas kraftproduksjon overføres til E-CO Energi. Sammenslåingen av virksomhetene skjer på datterselskapsnivå i Hafslund E-CO.

– Det betyr at Hafslund E-CO fortsatt vil være 100 prosent eid av Oslo kommune, heter det i pressemeldingen.

Ekstraordinær generalforsamling i Eidsiva

Det skal nå være ekstraordinær generalforsamling i Eidsiva Energi 27. juni for formelt å vedta fusjonen der.

Eidsiva Energi eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt 27 kommuner i de to fylkene. Hamar Energi Holding AS (Hamar kommunes eierselskap) og Hedmark Fylkeskraft AS (Hedmark fylkeskommunes eierselskap) er de to største eierne med 21,8 prosent hver. Dagens eiere skal samle sitt eierskap i et nytt selskap, Innlandet Energi Holding.

Åmot kommune har også sagt nei til å være med i holdingselskapet. Etter at Skjåk kommune snudde, er det kun Åmot av dagens Eidsiva-eiere som står utenfor. Arnfinn Nergård, leder i eierutvalget i Eidsiva Energi har skrevet brev til Åmot kommune der han uttrykker et håp om at Åmot vil revurdere sin inntreden i Innlandet Energi Holding.

Det avviser Åmot-ordfører Ole Gustav Narud (Sp).

– Det er ikke aktuelt å revurdere dette, slår han fast.

Åmot kommunes eierandel i Eidsiva Energi er kun på 1,189 prosent, noe som ikke er i nærheten av nok til å stoppe fusjonen. Det eneste som kunne ha stoppet den nå, var et nei i Oslo.

Suksesshonorar til Sparebank 1 Markets

Hedmark Sp har vært svært opptatt av honorarstrukturen i forbindelse med fusjonen, altså hvem tjener penger på at fusjonen går i boks. Hedmark Sp-leder Per Martin Sandtrøen har stilt Hedmark fylkeskommune spørsmål om dette, og her svarer Arnfinn Nergård (Sp) i egenskap av å være fylkesordfører:

– Det ikke er noen ansatte i Eidsiva-konsernet som har bonus-/resultatlønnsordning, som utløses av en eventuell gjennomføring av den planlagte fusjonen med Hafslund E-CO. Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver. Valget av Advokatfirmaet Thommessen ble gjort på bakgrunn av tidligere inngått rammeavtale i Eidsiva. Advokatfirmaet Thommessen fakturerer Eidsiva på basis av medgått tid uavhengig av om transaksjonen gjennomføres eller ikke. Sparebank 1 Markets ble valgt som finansiell rådgiver etter en anbudsrunde i Eidsiva. Samtlige som innga tilbud hadde et vesentlig element av suksesshonorar i sin prisingsprofil. Sparebank 1 Markets fakturerer et månedlig honorar så lenge arbeidet med transaksjonen pågår. Dersom transaksjonen gjennomføres, vil Sparebank 1 Markets få utbetalt et suksesshonorar. Tidligere utbetalt månedlig honorar vil i så fall gå til fradrag i suksesshonoraret. For finansielle rådgivere (investeringsbanker) som Sparebank 1 Markets er suksesshonorar den klart mest vanlige honoreringsformen. Dette bekreftes av Advokatfirmaet Thommessen, som er involvert i en rekke transaksjoner i Norge hvert år, står det i orienteringen fra fylkesordfører Nergård, som også er styreleder i Hedmark fylkeskraft.

Videre opplyser Nergård at Eidsiva også har kjøpt rådgivningstjenester i et mindre omfang fra enkelte andre selskaper som Deloitte og Wikborg Rein. Disse rådgiverne fakturerer Eidsiva på basis av medgått tid.