Det sier Per-Martin Sandtrøen (Sp).

Knallhard kamp

Etter at det torsdag ble klart at regjeringen har satt av 206 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til helsearkivet på Tynset, synes han det er rimelig komisk hvis Høyre og Frp nå forsøker å ta æren for noe som de til de grader har kjempet imot. Det vært en knallhard kamp der regjeringen over lengre tid var lite villig til å få helsearkivet på på plass på Tynset, poengterer Sandtrøen.

– Faktisk skrev Høyre og Frp i innstillingen fra representantforslaget i fjor vinter «at det ikke gis klare føringer for geografisk plassering av Norsk helsearkiv, eller om elektronisk materiale og papirmaterialet anbefales samlet eller skilt. Etter disse medlemmers vurdering ligger føringen i at spørsmålet om en samlet plassering må utredes», viser Sandtrøen til.

Han legger til Senterpartiet under behandling av sitt representantforslag fikk med seg KrF og Venstre, slik at et flertall på Stortinget instruerte regjeringen om at Helsearkivet måtte til Tynset.

– Helt utenkelig

– Det var denne innstillingen som var med på å redde helsearkivet på Tynset. For øvrig har Senterpartiet skrevet, og fått med seg Arbeiderpartiet på merknaden som sier at vi skal satse på ringvirkninger for arkivet. Helsedirektoratet har estimert at Norge de neste 40 årene vil bruke 312 milliarder kroner på IKT-tjenester i helsesektoren. Det sier litt om potensialet for ringvirkninger hvis helsearkivet kan få en bit av det. Helsearkivet skal lagre pasientopplysninger fra helsetjenestene, men det kan også være muligheter for å lagre opplysninger fra kommunehelsetjenesten, sier Sandtrøen.

Han viser til at Brønnøysundregistrene startet med 14 ansatte, mens nå er det flere hundre.

– Vi skal fortsette å kjempe for ringvirkningene av helsearkivet på Tynset, sier Sandtrøen som regner det som «bankers» at Stortinget vedtar revidert nasjonalbudsjett.

– At KrF og Venstre forhandler bort dette er helt utenkelig. Det var de selv som ble med Senterpartiet på å presse det gjennom.