Det røpte direktør Tom Kolvig i Norsk helsearkiv under fagseminaret i forbindelse med den offisielle åpningen av et felles næringsapparat i Tynset tirsdag.

Kommer til å bli helt fullt

– Vi starter ikke med 58 ansatte, men det er det som det er plass til. Og jeg er sikker på at det kommer til å bli helt fullt, sa Kolvig til om lag 100 lydhøre personer som hadde møtt fram på Kompetansesenteret på Tynset.

Så slapp han kaninen ut av sekken som utløste et forventningsfullt sus blant de mange frammøtte.

– I slutten av denne uka starter det en utredning om å legge ytterligere virksomheter til Tynset. Det handler om å ta vare på og bli en nasjonal enhet for behandling av pasientjournaler fra spesialhelsetjenesteleger som enten har mistet praksisen sin, eller dør uten at nye leger overtar. Vi har fått spørsmål om dette før, men da svarte vi nei på grunn av at det har vært mye motbakker med helsearkivet på Tynset. Nå har departementet tatt det opp igjen, og skal bestemme seg for hvor det skal ligge. Jeg føler vel at det blir Tynset, sa Kolvig.

Unikt i hele verden

Når Norsk helsearkiv etableres på Tynset i 2019 blir det for første gang mulig å se hele liv i en sammenheng. Det finnes i dag rundt 20 millioner elektroniske pasientjournaler og papirmateriale rundt omkring på norske sjukehus som er forbundet med sterkt personvern. Derfor vil ingen forskere slippe til i registrene på Tynset. Journalene kan bare bli utlevert av ansatte på helsearkivet.

– Når tiden kommer vil det komme spørsmål fra utenlandske miljøer om hvordan dette gjøres. Det kan sette Tynset på kartet i en internasjonal sammenheng. Her kan en ta fram dataer om 1000 år og være helt sikre på at det som ble lagt inn i dataene for 1000 år siden er riktige, fortsatte Kolvig.

Ifølge Kolvig er nemlig Norge det eneste landet i verden som har tatt vare på pasientjournaler fra psykiatripasienter helt fra 1820-1830-årene.

– Selv svenskene brant disse journalene. Derfor er dette helt unikt i verdenssammenheng og det kommer til å bli en veldig pågang fra hele verden, sa han.

Samarbeid med Daldata

Direktøren for Norsk helsearkiv opplyste også om at det skal bygges opp et sterkt datasenter, og at de har hatt møte med Daldata for å se på muligheter om å gå sammen om dette.

– Vi vil innlede et samarbeid med Daldata på flere områder, poengterte han.

Arkivet på Tynset trenger ansatte i mange sammenhenger, men fortrinnsvis personer med erfaring fra saksbehandling i offentlig virksomhet.

– Drømmekandidaten er noen som kan medisinske termer og har gode IT-kunnskaper. Og så trenger vi noen som har formelle krav i ledelse. Vi har igangsatt en bachelorgrad i arkivutdanning i Trondheim, som etter hvert vil bli en mastergrad. I den forbindelse vil det også bli mulig å ta arkivutdanning med å drive fjernundervisning her på Tynset, sa Kolvig.