Julie (32) flyttet til Tynset uten å ha en jobb

Denne blide gjengen er noen av dem som skal jobbe med digitalisering av pasientjournaler på Norsk helsearkiv. De er glade, motiverte, engasjerte og veldig stolte av arbeidsplassen sin.