Det er et skriftlig spørsmål som stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) har stilt statsråden.

Har permisjon

Sandtrøen begrunner spørsmålet med at det over flere år har vært en del av planene for oppstart av Norsk helsearkiv at man skulle kunne ta desentral arkivutdanning på Tynset.

– Dette ble forsinket i forbindelse med utsettelsene av byggestart og oppstart av arkivet, poengterer han.  

Sandtrøen viser til at det i nasjonalbudsjett for 2017 ble bevilget penger til utdanning tilknyttet NTNU, slik at studenter kan studere desentralt på studie- og høyskolesenteret på Tynset for å kvalifisere til å jobbe på Norsk helsearkiv. I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslås det en økning på den aktuelle budsjettposten på 2,1 millioner kroner til NTNU.

Gode muligheter

– På generelt grunnlag har Nord-Østerdal gode muligheter med utdanningssenteret på Tynset, i og med at flere store utdanningsinstitusjoner, deriblant Høgskolen i Oslo og Akershus ser på muligheten for å levere flere nettbaserte studiemuligheter. Med flere studenter kreves det flere ressurser, både med å gjøre studiet kjent og å legge til rette for at folk kan melde seg opp i de fagene de skal ta. Det er et nasjonalt ansvar å legge opp til utdanning for Norsk helsearkiv. Da er det rett og rimelig at regjeringen følger opp med midler, slik at høyskolesenteret vårt kan gjøre jobben på en ordentlig måte, sier Sandtrøen til Østlendingen.

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) har 10 ukers permisjon fra 15. september. I hans sted fungerer Henrik Asheim (H), som har en ukes frist til å svare på spørsmålet fra Sandtrøen.

Venter i spenning

– Det skal bli spennende å se svaret fra kunnskapsministeren, sier han

Det nye Stortinget kom sammen 2. oktober, mens det var offisiell åpning med kong Harald 9. oktober. Sandtrøen har vært stortingsrepresentant like lenge, og synes det har vært en veldig fin oppstart på Stortinget. 

– Jeg jobber med saker jeg virkelig brenner for både for fylket og i matpolitikken. Det er givende å være gang med politikken, og jeg kommer til stå på for å påvirke statsbudsjettet i best mulig retning, sier han.