I revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i dag, slås det fast at Norsk Helsearkiv skal bygges på Tynset.

Kostnadsrammen for prosjektet, inkludert tomt og kunstnerisk utsmykning er 205,7 millioner kroner. Styringsrammen for prosjektet er 187,6 millioner.

Nå gjenstår det at revidert nasjonalbudsjett vedtas av Stortinget i juni, før byggstart senere i sommer.