Helt siden Norsk helsearkiv ble vedtatt bygd og etablert på Tynset, har desentral og nasjonal arkivutdanning, vært vesentlige deler av prosjektplanen.

Men det er ikke fulgt med midler til den desentrale biten enda. Det vil Tynset-varaordfører Nils Kristen Sandtrøen og studiesenterleder May Tove Dalbakk ta opp på stortingshøringen om revidert nasjonalbudsjett på mandag.

- Norsk helsearkiv skal ta vare på pasientjournalene fra spesialisthelsetjenesten for alle i Norge. Dette stiller faglige krav til både sikkerhet og arkivsystemer. Over 50 ansatte vil arbeide ved helsearkivet. Tilgangen på nødvendig kompetanse er sentral for å lykkes med etablering av virksomheten, sier Sandtrøen.

- Nasjonale myndigheter har et særskilt ansvar for denne statlige institusjonen, og det desentrale utdanningstilbudet ved Tynset utdannings- og høyskolesenter vil bidra til kvalifisert arbeidskraft for mange av stillingene i Norsk helsearkiv.

Som følge av avgjørelsen om å etablere Norsk helsearkiv, ble det satt av 6 mill. til utvikling av en nasjonal helsearkivutdanning og som resulterte i at et nytt 3-årig studium startet ved NTNU høsten 2016.

- Dette er svært positivt. Samarbeidet med, og den faglige utviklingen ved NTNU, vil kunne bety mye for den desentrale utdanningen, men også for Norsk helsearkiv som et foregangsprosjekt i internasjonal sammenheng da det ikke finnes ingen tilsvarende nasjonale helsearkiv i noe annet land enda. Kompetansen og erfaringene som utvikles ved arkivet vil kunne ha interesse også utenfor Norge, forklarer han.

Byggestart av Norsk helsearkiv på Tynset er planlagt denne sommeren. Bygget skal være ferdig og i drift i løpet av 2019.  Det betyr at det haster med å komme i gang også med det lokale utdanningstilbudet på Tynset.