Kanskje kommer han til å helle enda mer bensin på bålet om at det kan bli flere arkivjobber enn 58 som forutsatt?

Startet utredning

Det var i hvert fall det han antydet på et fagseminar i forbindelse med åpningen av et felles næringsapparat i Tynset tidligere i høst. Møtet finner sted i Tronsalen på Nord-Østerdal videregående skole med Innovasjon Norge, Rørosregionen Næringshage og Hedmark Kunnskapspark som arrangører.

– I slutten av denne uka starter det en utredning om å legge ytterligere virksomheter til Tynset. Det handler om å ta vare på og bli en nasjonal enhet for behandling av pasientjournaler fra spesialhelsetjenesteleger som enten har mistet praksisen sin, eller dør uten at nye leger overtar. Vi har fått spørsmål om dette før, men da svarte vi nei på grunn av at det har vært mye motbakker med helsearkivet på Tynset. Nå har departementet tatt det opp igjen, og skal bestemme seg for hvor det skal ligge. Jeg føler vel at det blir Tynset, sa Kolvig på fagseminaret.

Oppe til diskusjon

Han har ikke vært tilgjengelig for å svare på om han vil slippe enda flere kaniner ut av sekken enn sist, men ordfører Merete Myhre Moen er spent.

– Utredningen som Kolvig viste til er oppe til diskusjon i Kulturdepartementet nå, men jeg er usikker på om det skal vedtas der eller om det blir en sak for Stortinget. Jeg vil egentlig tro det er ønskelig at dette faller på plass i departementet, sier hun.

Myhre Moen mener signalene som direktøren i Norsk helsearkiv ga åpner for at uante mengder materiale som kan digitaliseres og gjøre tilgjengelig for forskning.

– Det vi må jobbe med videre for å vise at helsearkivet kan bli en nasjonal forskningsinstans for alt innenfor helse som digitaliseres og gjøres tilgjengelig for forskning, sier hun.

Workshop onsdag

Etter at Myhre Moen har ønsket velkommen til møtet, vil i hvert fall Kolvig snakke om både mulige arbeidsplasser og hvilke tjenester arkivet vil trenge fra lokale leverandører.

Professor Svein Carstens ved NTNU vil snakke om den desentraliserte arkivutdanningen på Tynset. Han kommer også til å ta for seg hvilke spennende forskning som kan gjøres på alt som skal lagres i det nye arkivet.

Leikanger kommune er den kommunen i Norge som har flest statlige arbeidsplasser. Ordfører Jon Håkon Odd vil fortelle om hva de har gjort for å bli attraktive nok. Hva gjorde de riktig og hva kunne de gjort bedre? Og ikke minst; hvilke konsekvenser fikk dette for lokalt næringsliv og samspillet i lokalsamfunnet?

Onsdag 25. oktober inviteres det til workshop med frokost for næringslivet i Fjellregionen og alle som ønsker å bidra til vekst i kjølvannet av helsearkivet på Tynset Næringshage.