Gå til sidens hovedinnhold

Norsk Jernbanemuseum er 125 år – feiringen er utsatt

Norges eneste nasjonale jernbanemuseum fyller 125 år 5. oktober. Men feiring blir det ikke før i 2022.

Norsk Jernbanemuseum ligger på Hamar, og det har det gjort siden starten:

– Søndag 13. oktober 1895 var 30 stasjonsmestere fra hele landet samlet til generalforsamling på Hamar. De diskuterte saker som berusede personer på toget, tjenestefri og valg. Men den viktigste saken, etter vår mening, er at det enstemmig ble votert over å jobbe for å opprette et jernbanemuseum i Norge. Ett år seinere, 5. oktober 1896, konstituerte man en komité som skulle stable på beina et jernbanemuseum. Lokaliseringen var ønsket i Kristiania, men man fant ikke egnede lokaler der. Slik seilet Hamar opp som alternativ. Og siden har Norsk Jernbanemuseum vært på Hamar, selv om det har vært diskusjoner rundt flytting hver gang man har relokalisert i byen, skriver museet i en pressemelding.

– Museets første lokaler var beskjedne, i 2. etasje over foajeen i dagens stasjonsbygning på Hamar. Her hadde man tilhold fram til 1912, da man måtte flytte ut av lokalene. I 17–18 år var museet pakket ned, mens gjenstandssamlingen fortsatte å vokse. I 1930 gjenåpnet museet, i bydelen Disen i Hamar. Her etablerte man et jernbanemuseum etter friluftsmuseumsmodellen. I 1946 blir museet en del av NSB og endrer samtidig navnet til NSB Jernbanemuseet. I 1950 ble det besluttet at Hamar kommune og Domkirkeodden skulle stille tomteareal til rådighet ved Rosenlundvika/Martodden vest i byen, og i 1956 kunne man åpne et nytt og moderne museum i Rosenlundvika, skriver de videre.

Utfordring med plass

Og i løpet av de 65 år museet har ligget i Rosenlundvika, har det skjedd mye, blant annet:

  • Tertittoget ble satt i drift i 1962.
  • Servering fra restaurantvogn fra 1978.
  • Tilknytning til Dovrebanen med sidespor i 1996.
  • Museet får tilbake sitt opprinnelige navn i 1996.
  • Nytt museumsbygg åpnet i 2003, og museet ble igjen helårsåpent.
  • Overtar tomta som ble leiet ut for camping i 2006.
  • Museet blir trafikkutøver for museumstog på det nasjonale jernbanenettet i 2003.

– En utfordring som går igjen alle 125 årene, er behovet for utvidelse og plass. Ikke før har museet lyttet inn i nye lokaler, før behovet for ytterligere plass meldes. I dag er vår største utfordring å få mest mulig av vårt rullende materiell innendørs – og aller helst i lokaler som gjør at vi også kan vise de fram for publikum, skriver Norsk Jernbanemuseum.

Jubileumsåret 2021 har blitt preget av korona med publikumsbegrensninger og tidvis nedstengning. Selve jubileumsarrangementet som var planlagt første helgen i september, er derfor utsatt til våren 2022.

Flere jubileer i 2021

Damplokomotivet Caroline er 160 år, vi har vært i offentlig eie i 75 år, vi har hatt tilhold i Rosenlundvika/på Martodden i 65 år og Karettoget er 25 år.

Kommentarer til denne saken