Norsk Spekematfestival søker kommunen om 300.000 kroner til årets arrangement: – Det siste halvåret har vært krevende og utfordrende

Tross et solid underskudd på 200.000 kroner i fjor innstiller rådmannen kommunestyret i Tynset på at Norsk Spekematfestival innvilges 300.000 kroner til årets arrangement. Ambisjonen er å gjøre den til den største matfestivalen i regionen om fem år.