Årsrapport for bosetting av flyktninger , som er utarbeidet av IMDi, viser at 83 prosent av alle flyktninger ble bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold.

Sammenlignet med 2017, så er dette en oppgang på 7 prosent. Det ble bosatt til sammen 4.903 personer, noe som ifølge IMDi var i tråd med bosettingsbehovet.

– Dette er gode nyheter. Rask bosetting av flyktninger legger grunnlag for raskere integrering i lokalsamfunn. Jeg vil berømme innsatsen til norske kommuner i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, sier avdelingsdirektør Halwan Ibrahim i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi.

Målet til IMDi er at 90 prosent av alle flyktninger skal være bosatt innen seks måneder etter de har fått vedtak om opphold.

Flyktningene som ble bosatt i 2018 var fra 44 ulike nasjoner, i tillegg kommer de som er statsløse. Ifølge årsrapporten var tre største nasjonalitetsgruppene syrere, kongolesere og eritreere.

I fjor ble 2.480 overføringsflyktninger bosatt, som også er kjent som kvoteflyktninger. I tillegg ble det bosatt 194 enslige mindreårige, hvor 35 ble bosatt av Bufetat.