Torsdag formiddag sporet et tog av på Elverum stasjon, noe som førte til at Elverum stasjon var stengt i lengre tid. Avsporingen sørget også for forsinkelser i togtrafikken på Rørosbanen fra Hamar og nordover.

Det var et arbeidstog som sporet av, og NSB varslet på sine nettsider at man måtte regne med forsinkelser og innstillinger.

NSB meldte også at det ville bli satt opp alternativ transport.

Medievakt i Bane NOR, Ragnhild Aagesen, sa til Østlendingen i 11-tiden at det var en udramatisk situasjon.

– Avsporingen skjedde under såkalt skifting, da de flytter tog på plass. Det var da det sporet av. Det hele er udramatisk og det var ingen personer i toget, men det står sånn til at det hindrer resten av trafikken gjennom stasjonen.

Avsporingen har skjedd ved at noen av akslene ikke har holdt seg på selve sporet.

Det er foreløpig uvisst hva som er grunnen til avsporingen.