(Glåmdalen)

Det skjer hvert år at NSB øker prisene på billettene. I år øker de i gjennomsnitt med 2,8 prosent, skriver DT.no.

Ifølge NSB er prisøkningen basert på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå økte konsumprisindeksen i 2017 med 1,6 prosent, og i statsbudsjettet for 2018 har Regjeringen lagt til grunn en prisøkning på 1,6 - 1,8 prosent.

Ved prisjusteringen endres også prisen på NSB Komfort fra 90 til 100 kr for enkeltbilletter. Prisen for sovekupe og Komfort natt blir uendret, melder NSB.

For kunder som allerede har kjøpt billetter til gammel pris har prisendringene ingen tilbakevirkende kraft.