Gå til sidens hovedinnhold

Null klager på forrige trafikkomlegging. Nå kommer det to nye på rv. 3/25 fra torsdag

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra torsdag 3. oktober skal det nye Ånestadkrysset tas i bruk. Det betyr nytt kjøremønster fra Sigstad til det nye krysset.

Siden starten av september har det vært arbeid med det nye vegkrysset utenfor Myklegard. Vegtraseen ble derfor styrt bak Taigaen og Myklegard, for dem som skulle videre på rv. 3 eller ned til Hamar.

– Vi har faktisk ikke fått en eneste klage på den omkjøringen. Så trafikantene har vært tålmodige, og det er fint å se. Dette gikk bedre enn forventet, sier Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ny bru og rundkjøringer

Fra torsdag kan trafikantene benyttet seg av det nye krysset. Dagens rv. 3 blir derfor koblet rett inn på rv. 25, igjen.

Klokken 09.00 onsdag skal den nye traseen tas i bruk, med den nye bruen over framtidige rv. 3/25, og de to nye rundkjøringene i toplanskrysset.

Fra rundkjøringen ved Myklegard vil det også bli mulig å kjøre inn til Ånestad næringsområde.

Bussholdeplassen på Myklegard vil fortsatt være i Næringsvegen, mellom kontorene til Statens vegvesen og Taigaen. Det ble etablert en egen holdeplass for ekspressbusser, som nå ikke trengs lenger, grunnet den nye vegomleggingen.

Det er også laget ny gang-og sykkelsti langs vegen inn mot Myklegard.

Det er på rundkjøringen nærmest Myklegard at kunsten til Elin Drougge skal stå ferdig i løpet av sommeren 2020.

– Det er fint å se at vegen begynner å ta form. Den midlertidige rundkjøringen vest for Myklegard som nå kobler rv. 3 og rv. 25 fra Hamar har fungert bra i denne perioden, men skal nå fjernes når det nye krysset tas i bruk, sier assisterende prosjektleder Arne Meland.

Stenger rv. 3 ved Ådalsbruk

Mellom 3. og 27. oktober vil rv. 3 stenges mellom Klevfoskrysset og Ommangsvollen, fordi det skal bygges nytt kryss.

– Det skal graves ned noen kabler under vegen og asfalteres ytterligere, så derfor blir den strekningen på rv. 3 stengt i oktober, sier Meland.

Det skal være omkjøring via fv. 241/1920 Brynsvegen, fv. 116/225 Haukstadvegen og fv. 231/1900 Kongsvegen.

Statens vegvesen informerer at omkjøringsruten ikke er tillatt for modulvogntog, som må kjøre via E6 Kolomoen – Åker og rv. 25 Åker – Ånestad.

Statens vegvesen er i dialog med Trygg Trafikk angående den forventet økte trafikken på omkjøringsvegen.

– Det er en del skolebarn som skal på og av busser der, så dette er noe vi følger tett med på.

Kommentarer til denne saken