– Varmt vær den siste uken og i pinsehelga uten vesentlig nedbør er en gunstig utvikling, for da får vi smeltet unna en god del snø uten at det blir dramatiske flomnivåer. Men hva som skjer videre etter værvarslet på sju til ti dager, vil avhenge helt av hvordan været blir da, sier direktør Hege Hisdal ved hydrologisk avdeling i NVE til NTB.

– Dersom man kjører en prognose flere uker fram i tid basert på hvordan været var i tidligere år, er det likevel fortsatt relativ stor sannsynlighet for stor vårflom. Særlig i Nord-Norge og elver som drenerer høyfjellsområder i Sør-Norge, er det stor sannsynlighet for større vannføringer, presiserer Hisdal.

Noe redusert flomfare

Til Adresseavisen sier hydrolog Ole Aamodt at Alta- og Tana-vassdragene er de eneste vassdragene der det fortsatt er fare for flom utover normalflom.

For en uke siden mente NVE det var 95 prosent sjanse for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for en slik flom i Øst-Norge ble estimert til 75 prosent.

– Prosenten er nok fortsatt større enn normalt, men den er noe redusert. Det er særlig i de elvene i Sør-Norge hvor det har vært mye snøsmelting nå, sier Isdal.

Kan fort snu

Aamodt fremhever at vassdragssituasjonen ser lovende ut på kort sikt, men presiserer at været fort kan snu.

– Det ser ikke ut å bli dramatiske situasjoner med store skadeflommer. Værprognosene for de neste sju til ti døgnene viser at det ikke blir regn i de utsatte områdene. Dermed vil smeltingen av de store snømengdene i fjellet gå gradvis, sier Aamodt til TV 2.

Les også

Nå skal vannet stige. Sjekk vannstanden der du bor