– Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Pengene fordeles over hele landet, men Lund peker spesielt på et prosjekt for flomsikring av Drammenselva i Mjøndalen.

Av andre store prosjekter nevnes kvikkleiresikring i Bøle i Skien, ved Li skole i Nittedal, på Rødde i Melhus, samt flomsikring av Gjerdelva i Hareid og på Branderuåa i Sør-Fron.

Prosjektene vil også bidra til sysselsettingen, påpeker olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er viktig i den krevende økonomiske situasjonen vi står i som en følge av koronaviruset, sier hun.

De største prosjektene er

  • Flere store prosjekter i Mjøndalen, Drammen kommune i Viken. Ekstratildelingen gjør det mulig å opprettholde fremdrift og starte bygging av nye parseller.
  • Kvikkleiresikring på Bøle i Skien kommune i Vestfold og Telemark.
  • Kvikkleiresikring ved Li skole i Nittedal kommune i Viken.
  • Kvikkleiresikring på Rødde i Melhus kommune i Trøndelag.
  • Flomsikring av Gjerdelva i Hareid kommune i Møre og Romsdal.
  • Flomsikring på Branderuåa i Sør-Fron kommune i Innlandet.

I tillegg er det flere mindre tiltak som vil gjennomføres i 2020 og som vil sysselsette bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Det er også satt av noe midler til utredninger i øvre Gudbrandsdalen og Østerdalen, og grunnboringer og undersøkelser i kvikkleireområder, særlig i Trøndelag.

(©NTB)