Det er det værutviklingen framover som avgjør.

Snømengdene kombinert med været under snøsmeltingen bestemmer hvor høyt flomtoppen når. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, også der det er mer snø enn vanlig.

Det skriver NVE i en pressemelding.

På den andre siden kan varme og mye regn gi stor vårflom selv om det er lite snø i nedbørfeltet

– Basert på det vi vet om snømengdene i landet nå, kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i fjellområder og indre strøk fra Møre og nordover til Finnmark, sier hydrolog og flomvarsler Sjur Kolberg.

Vårflom inntreffer som oftest i mai – juni. I elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk kan vårflommen komme allerede i april, noen ganger også tidligere. I elver som kommer fra høyereliggende områder eller i nordlige deler av landet, kan det enkelte år bli juli måned før vårflommen er over.

NVE følger snømagasinet gjennom vinteren og våren, og publiserer vårflomutsikter fra tidlig i april til vårflommen er ferdig.

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom.

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn.

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader.

NVE oppdaterer denne oversikten etter påske.