NVEs nasjonal ramme for vindkraft blir ikke behandlet på Stortinget: – Det er temmelig dramatisk!

DEMOKRATISK FORVITRING: Per Martin Sandtrøen mener at NVEs nasjonale ramme for vindkraft i Norge burde behandles i Stortinget. Det sikrer at folk flest blir hørt i saken, samtidig som det stiller politikere til ansvar for de beslutningene de gjør.

DEMOKRATISK FORVITRING: Per Martin Sandtrøen mener at NVEs nasjonale ramme for vindkraft i Norge burde behandles i Stortinget. Det sikrer at folk flest blir hørt i saken, samtidig som det stiller politikere til ansvar for de beslutningene de gjør. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ifølge Per Martin Sandtrøen, leder for Hedmark Sp og politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, vil ikke nasjonal ramme for vindkraft bli behandlet på Stortinget. – Folk flest sin mulighet til innflytelse svekkes dramatisk, advarer Sandtrøen.

DEL

Liv Lønnum, statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED), mener på sin side at prosessen styrker folks mulighet til påvirkning i saken.

– Målet vårt er å gjennomføre en så bred høring som mulig, sier Lønnum.

Hun peker på at NVEs nasjonale ramme er et kunnskapsgrunnlag som angir de områdene som er mest egnet for vindkraft, ikke en utbyggingsplan.

Unngår upopulære vedtak

Sandtrøen mener at trekket med å unnlate behandling i Stortinget er en kjent taktikk fra sittende regjering for å unngå upopulære vedtak.

– Vi så det samme skje i politireformen, der over 70 kommuner protesterte mot å miste sitt lensmannskontor, men kun fire ble hørt. Mye av den samme mekanismen har vi sett ved nedleggelse av utdanningsinstitusjoner som følge av Strukturreformen for høyere utdanning, og vi ser det gang på gang med sentralisering av sykehustilbud under helseforetaksmodellen. Regjeringen legger klare føringer, men flytter ansvaret for å gjøre selve vedtakene til styrerom eller direktorater. Det er en fraskrivelse av ansvar, hevder Sandtrøen.

Han mener at demokratiet undergraves og erstattes av et byråkrati- og elitestyre som står i sterk kontrast til folkestyret. Borgere mister sin mulighet til å påvirke og distriktene overkjøres.

– Jeg spår at det kommer til å skje i forbindelse med vindkraftsaken også. Det er mye enklere å fatte upopulære vedtak når sakene ikke blir behandlet i Stortinget. Da slipper stortingsrepresentantene og partiene å forklare velgerne hvorfor de stemmer som de gjør, sier en frustrert Sandtrøen.

Han advarer mot en prosess der OED og regjeringen kun lytter til de innspillene som passer inn i den politikken de ønsker. Deretter kan de godkjenne en plan som NVE og kommunene senere må følge. Han beskriver et lukket løp. For å bryte dette løpet oppfordrer han folk til å ta kontakt med sine stortingsrepresentanter og hvert enkelt parti, og kreve en behandling i Stortinget.

– Sp er krystallklare i denne saken: Den må behandles i Stortinget, sier Sandtrøen.

BRED HØRING: Liv Lønnum, statssekretær i OED, ønsker også bred folkelig deltakelse og lokal forankring i vindkraftsaken. Gjennom høringsrunder og lokal behandling av konsesjonssøknader ute i kommunene kan folk påvirke saksgangen, mener hun.

BRED HØRING: Liv Lønnum, statssekretær i OED, ønsker også bred folkelig deltakelse og lokal forankring i vindkraftsaken. Gjennom høringsrunder og lokal behandling av konsesjonssøknader ute i kommunene kan folk påvirke saksgangen, mener hun. Foto:

Ønsker lokal forankring

Lønnum hevder at også regjeringen og OED ønsker en bred høring og lokal forankring.

– NVEs nasjonale ramme er et kunnskapsgrunnlag som sørger for overordnet styring av lokalisering. Lokal forankring er viktig, så intensjonen er en bred høring, sier Lønnum.

Hun forteller at OED fikk rapporten fra NVE 1. april og sendte den på høring umiddelbart. Fristen for høringsinnspill er satt til 1. oktober.

– Hvem som helst kan komme med innspill, og vi håper folk benytter seg av muligheten. Så langt har vi holdt fem høringsmøter rundt omkring i Norge, sier Lønnum.

Ifølge henne er NVEs nasjonale ramme basert på 21 forskjellige fagrapporter.

– Det er et veldig grundig arbeid, og vi har aldri hatt så mye kunnskap samlet om vindkraft før, sier Lønnum.

Hun peker også på at rammen ikke er en utbyggingsplan. Det må søkes om konsesjon i forbindelse med hver enkelt utbygging.

– Hver konsesjonssøknad blir behandlet i de berørte kommunene før de sendes til OED. I alle sakene vi har sagt ja til har også de berørte kommunene vært positive, sier Lønnum.

– Kommer den nasjonale rammen til å behandles kun i regjeringen?

– Planen var at OED i samarbeid med andre berørte departementer skulle fremme et forslag som skulle behandles i Stortinget. Skulle det være hensiktsmessig, er det fortsatt fullt mulig å sende den til behandling der, sier Lønnum avslutningsvis.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken