Gå til sidens hovedinnhold

Ny bru mellom Folldal og Alvdal åpnet

Ny fylkesveg 29, inkludert ny Einunna bru, ved kommunegrensen mellom Folldal og Alvdal er åpnet for trafikk. 

Ny fv. 29 Einunna bru er ferdig bygget og er tatt i bruk av trafikantene. Siden juni 2020 har PEAB Anlegg AS på oppdrag for Innlandet fylkeskommune bygget dette på fylkesveg 29:

  • Ny Einunna bru som er 80 meter lang.
  • Cirka 230 meter ny veg på Alvdalssiden av ny bru.
  • Cirka 360 meter ny veg på Folldalssiden av ny bru.

Det skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Bedrer framkommeligheten

Fylkesveg 29 er en omkjøringsveg for både riksveg 3 og E6.

– Den gamle brua ble bygget i 1954 og tilfredsstilte ikke lenger kravene til funksjon. Den trengte også omfattende vedlikehold, og det var derfor mest hensiktsmessig å bygge ny bru, forteller byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune.

Den nye brua som nå er åpnet for trafikk, er åtte meter bred. Den nye brua er 1,2 meter bredere enn den gamle brua.

– Vi er glade for at ny Einunna bru med tilstøtende veger nå er tatt i bruk. Framkommeligheten for trafikantene bedres betraktelig, på denne viktige omkjøringsvegen, sier Sjur Strand, konstituert leder i utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Einunna bru var tidligere en flaskehals for tømmertransporten på fylkesveg 29. Den nye brua er bygget for transport på inntil 60 tonn, noe som gjør at tyngre kjøretøy enn tidligere kan kjøre over Einunna bru.

Noe arbeid gjenstår

Arbeidene med å bygge ny Einunna bru startet i juni 2020, og nytt anlegg ble tatt i bruk 5. juli 2021.

– Selv om vi har hatt noen utfordringer med en kald vinter og at koronapandemien har skapt noen utfordringer, åpner den nye brua som planlagt. Dette gjør at sommertrafikken også får nytte av den nye vegen, fortsetter Helstad.

Selv om den nye brua er tatt i bruk, gjenstår noe arbeid før PEAB Anlegg AS er ferdig med sitt arbeid ved Einunna. Firmaet skal blant annet rive den gamle brua, gjøre tiltak i sidearealene og sette rasteplassen på vestsiden av elva i stand. Rasteplassen vil være stengt for ordinær trafikk fram til den er istandsatt. PEAB Anlegg AS skal være ferdig med arbeidene i begynnelsen av september.

Kommentarer til denne saken