Lokaltrafikken på Sælidvegen ble natt til torsdag 16. mai lagt om via den midlertidige rundkjøringen sør for Vienkrysset. 

Endringen gjøres for å gi plass til byggingen av det nye Vienkrysset.

– Det er kun trafikkmønsteret for lokaltrafikken som endres denne gangen, ved at brua over E6 stenges og lokaltrafikken fra og til Sælidvegen ledes gjennom den midlertidige rundkjøringen på sørsiden av Vienkrysset, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Gang- og sykkelveien blir som før.

– Alle trafikanter må følge ekstra godt med på merking og skilting nå som kjøremønsteret endres hyppig, sier Moshagen.

Det nye Vienkrysset skal stå ferdig sommeren 2020.