Krødsherad Energi fusjonerer sin strømsalgsvirksomhet med Kraftriket 1. mai 2021.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Da Kraftriket ble etablert i 2017 var hensikten å fortsette som den ledende lokale strømleverandøren og samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked.

Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse og konseptet er utviklet for å knytte til seg andre strømselskaper. Krødsherad Energi blir det åttende energiselskapet som fusjonerer sitt strømselskap med Kraftriket, som har i overkant av 86.000 kunder og en vekstambisjon om 100.000 kunder i løpet av 2021.

Kundefordeler

Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, forteller at strømkundene blir lite berørt ved en fusjon, men vil oppleve å få flere valgmuligheter for produkter samt tilgang til nye tjenester.

Kraftriket skal være til stede og ta vare på alt det positive ved å være den lokale strømleverandøren.

– Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre vegen, sier Kvamme.

Verdiskapning lokalt

For å ta vare på kundene på best mulig måte og i samsvar med Kraftriket-modellen har selskapet allerede lagt planer for å rekruttere en lokal ansatt på Noresund. Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale, med verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og ikke minst støtte til lokale aktiviteter. Som kunde i Kraftriket kjøper man ikke bare energi. Man gir energi tilbake til lokalsamfunnet.

Om Kraftriket:

Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet som selve fundamentet.

Fra 01.05.2021 vil selskapet bestå av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til

  • Krødsherad Energi
  • Midt-Telemark Energi
  • Stange Energi
  • Ringerikskraft
  • Valdres Energi
  • Midtkraft
  • NØK (Nord-Østerdal Kraftlag)
  • Lærdal Energi
  • Sør-Aurdal Energi
  • Nore Energi

Kraftriket AS ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017.

I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal, Stange, Ulefoss og snart også på Noresund.

Kraftriket inngikk i mars i år en intensjonsavtale om samarbeid med Polar Kraft – et av Norges største strømselskap i nord. I likhet med Kraftriket vektlegger Polar Kraft det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur, står det i pressemeldingen.