Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte regjeringas «Leve med»-strategi denne uka. Vi skal lære oss å leve med koronaviruset og vi skal forholde oss normalt til viruset. Vi skal forholde oss til korona, som vi før forholdt oss til «vanlig» influensa. Kravet om å være hjemme i fire døgn etter positiv test, for eksempel, er fjernet. Men fordi pandemien på ingen måte er over, er det utarbeidet en strategi og beredskapsplan for den videre håndteringen. Målet er å ivareta liv og helse og samtidig holde samfunnet åpent. For å lykkes, kreves fortsatt god overvåkning, gode beredskapsplaner og vaksinasjon. Helseministeren la vekt på at det fortsatt er stor usikkerhet om smitteutviklingen og hvilke virusvarianter som kan dukke opp.

Med regjeringens nye strategi og vel vitende om lavere smittetrykk i sommerhalvåret, er det all grunn til å planlegge en normal sommer. Igjen er det klart for ferieturer med familie og venner, håndhilse, klemme og arrangere sommersammenkomster, fri fra testing, karantener og det som mye verre var. Dette kan vi altså gjøre i trygg forvissning om at beredskapen fortsatt er der i tilfelle det skulle komme nye overraskelser fra det lunefulle viruset. Vaksinasjonsprogrammet er for eksempel bestemt videreført fram til juni neste år, strategien skal fortsatt være dynamisk og basert på pandemiens utvikling. Vaksine er fortsatt vårt viktigste virkemiddel mot pandemien. Bruk av koronasertifikat, dersom situasjonen gjør det aktuelt, arbeides det også med.

Vaksine er fortsatt vårt viktigste virkemiddel mot pandemien

Meldingen fra både regjering og helsemyndigheter er altså helt klar, vi skal i tida framover leve med viruset, normalisere samfunnet, fortsette å vaksinere dem som trenger det, overvåke og gjøre beredskapen bedre. Vi er garantert ikke ferdig med koronaepidemien og det vil helt sikkert dukke opp konsekvenser og krevende ettervirkninger etter to år med et stengt samfunn. Som mye annet har koronaen rammet ulikt, måten vi er i stand til å møte hverdagen på vil også takles ulikt.