Ved årsskiftet overtok Langaas som styreleder for Festspillene i Elverum etter Bjørn Gudbjørgsrud. Hun er oppnevnt for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Janne Langaas, som er fra Oslo, var den første teatersjefen ved Teater Innlandet. Hun begynte i 2011, og hun sluttet for et års tid siden.

Nå har Langaas fått seg en ny teatersjefjobb.

Fra 2022 tar hun over etter Mira Zuckermann som teatersjef for Teater Manu i Oslo.

Teater Manu er hele Norges tegnspråkteater. Teater Manu har de siste 15 årene utviklet seg til å bli et statlig finansiert institusjonsteater med åtte ansatte. Teateret har kontor og scene på Grünerløkka i Oslo. Målet er å bli verdens beste teater med utspring i døves kultur og språk.