Ny klima- og energiplan: Størst utslipp fra vegtrafikken, men skogen binder

Elverumsingene slipper ut cirka 60.000 tonn CO₂-ekvivalenter per år. Det er 2,85 tonn på hver av oss. Vegtrafikken utgjør halvparten. Men så har vi skogen, da. Eller?