Hun har sagt opp rektorjobben med virkning fra 1. august, skriver Hamar Arbeiderblad.

Etter sju år i jobben går hun nå til en ny jobb som rektor ved Lillemoen skole hjemme i Elverum.

– Det har vært et vanskelig valg, men et personlig riktig valg. Det passer aldri å bytte jobb, men nå var det en jobb i hjemkommunen som var ledig, sier Køhl til HA.

Rektorenes utfordringer og lederflukten i Løten er ifølge den avtroppende Jønsrud-rektoren kun en del av bakgrunnen for jobbskiftet.

– Jeg vil ikke kommentere dette ytterligere, men det er nå i gang en prosess i kommunen. Dette må løses i kommuneledelsen og med politikerne, sier hun.