I fylkestingets spørretime onsdag var det Helge Thomassen i Pensjonistpartiet som rettet oppmerksomheten mot ordningen, som ble brukt 5.284 ganger i Hedmark i 2019. Hedmark brukte i fjor 2,7 millioner kroner på ordningen, som ble foreløpig avsluttet ved årsskiftet.

Trygt hjem med taxi var et tilbud til unge mellom 15 og 21 år i Hedmark. Kravet var bare at drosjen ble bestilt før klokka 20 den kvelden ungdommene skulle ut, og at hjemkjøring skjedde etter klokka 24. Egenandelen var 69 kroner.

En av årsakene til at ordningen ble midlertidig stoppet, var at ordningen hadde en annen innretning. Sammenslåingen av de to fylkeskommunene har gjort det nødvendig å lage en ny, felles ordning.

Oppland hadde 1.000 unge brukere i 2019, og det ble brukt 300.000 kroner.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) opplyser at både Ungdommens fylkesting og Innlandet trafikksikkerhetsutvalg skal involveres i utformingen av den nye ordningen.

– Vi har satt av 1,85 millioner kroner i ordningen i år. Planen var å komme i gang igjen til påske, men på grunn av koronasituasjonen ble dette utsatt. Vi påbegynner arbeidet med å få i gang ordningen igjen så snart som mulig, opplyser Hagen.