Ny stor omlegging av trafikken på E6

KØ: De siste dagene har det vært mye kø på E6 på grunn av omleggingen.

KØ: De siste dagene har det vært mye kø på E6 på grunn av omleggingen. Foto:

Natt til fredag 24. juli gjennomføres den siste store trafikkomleggingen i Moelvkrysset før E6-trafikantene igjen får ta i bruk Skarpsnotunnelen i midten av august.

DEL

Det er Nye Veier som skriver dette i en pressemelding fredag. Omlegging fører til at E6-trafikken ledes via den nybygde Kastbakkvegen.

Det nye Moelvkrysset skal stå ferdig 1. desember i år.

– Både E6-trafikken og lokaltrafikken til og fra Moelv skal nå ledes utenom anleggsområdet i krysset. Det betyr at E6-trafikken skal inn på den nybygde Kastbakkvegen via to midlertidige rundkjøringer plassert henholdsvis i sørøst ved Shell-stasjonen og nordvest ved det kommunale renseanlegget.

– Lokaltrafikk til og fra Moelv og Sjusjøen skal ta av i den midlertidige rundkjøringen som blir etablert ved renseanlegget, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Gående og syklende, samt mopeder, skal følge omtrent samme trase som tidligere.

– Arbeidene som har blitt utført inntil E6 de siste dagene har dessverre skapt kø og forsinkelser pga. korte stengninger og manuell dirigering. I går var det i tillegg en motorstans på Mjøsbrua som hindret trafikken. Dette viser hvor sårbart det er med tofeltsvei.

– De resterende arbeidene som må utføres før trafikken blir lagt om natt til fredag blir utført på kveld og natt når trafikkmengden på E6 er lav. Det er viktig at alle trafikanter er ekstra oppmerksomme og følger skilting og merking nå som kjøremønsteret endres, sier Moshagen.

Artikkeltags