Gå til sidens hovedinnhold

Nye entreprenører skal drifte fylkesveger

Innlandet fylkeskommune har nylig undertegnet tre kontrakter med entreprenører som skal drifte vegnettet innenfor hvert sitt geografiske område.

Brøyting og strøing om vinteren og kantslått og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de tre entreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.

Det skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

– Drift av fylkesvegnettet er en viktig oppgave fordi det sørger for god framkommelighet og god trafikksikkerhet på vegnettet, sier Sjur Strand, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Første driftskontrakt for Dobloug Entreprenør AS

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Dobloug Entreprenør AS om drift av fylkesvegnettet i Stange, Løten og deler av Hamar. Dobloug Entreprenør AS skal drifte 444, 48 kilometer fylkesveg og 22,36 kilometer med gang- og sykkelveg.

Kontrakten med Dobloug Entreprenør AS løpet fra 1. september 2021 til og med 31. august 2026. I kontrakten er det mulighet for en forlengelse på et år. Kontrakten Dobloug Entreprenør AS har en verdi på 167 279 419,- kroner pluss moms.

Nortransport skal drifte fylkesveger i Solør

I Våler, Åsnes og Grue skal firmaet Nortransport drifte vegnettet for Innlandet fylkeskommune. Firmaet skal drift 634,94 kilometer fylkesveg og 18,44 kilometer gang- og sykkelveg.

Kontrakten med Nortransport starter opp 1. september 2021 og gjelder til og med 31. august 2027. Også i Solør er det mulig med forlengelse på et år fram til og med 31. august 2028. Kontrakten har en verdi på 256 974 247 kroner pluss moms.

Kommentarer til denne saken