– Nye hytteplaner må ta inn konsekvensene av global pandemi

– For mye og for tett, sier Løtenfjellet hytteeierforening, som frykter at Budors særpreg forsvinner dersom planene om 500–600 nye hytter i området blir realisert.